OLJE OG GASS

Ferske tall: Goliat kan gå 12 milliarder kroner i minus

Ifølge professor.

Goliat ankommer Hammerfest.
Goliat ankommer Hammerfest. Foto: Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
6. nov. 2017 - 08:59

Den siste tiden har det blitt sådd kraftig tvil om lønnsomheten ved Goliat-prosjektet i Barentshavet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes hevder at norske oljemyndigheter ikke har regnet på om staten vil gå i pluss eller minus på prosjektet, mens operatøren Eni Norge mener at prosjektet vil være tilbakebetalt i 2022 og vil klare seg med en oljepris på 50 dollar fatet.

Professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU har nå gjort utregninger knyttet til Goliat-feltet. Utregningen er gjort som et oppdrag på vegne av Bellona.

Tallene ser ikke bra ut: 12 milliarder kroner i minus, er en av konklusjonene.

Her er forutsetningene

Ifølge et notat knyttet til utregningene – som Teknisk Ukeblad sammen med oljetidsskriftet Upstream har fått lese – ser professor Rosendahl på lønnsomheten av Goliat før skatt.

– En slik beregning sier noe om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved feltet, når man ser bort fra eksterne effekter, som miljøeffekter, skriver professoren.

Tallene inkluderer historiske kostnader, samt anslag for framtidige kostnader og inntekter.

Det er tatt utgangspunkt i en utbyggingskostnad på 50 milliarder kroner, samt årlige driftskostnader på 1,5 milliarder kroner, som oppgitt på Eni Norges nettsider.

Det er videre lagt en del fremtidige antakelser til grunn, blant annet en produksjonsprofil som har blitt skissert opp på Enis nettsider, samt at det er tatt utgangspunkt i at feltet inneholder 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

– Den eksakte produksjonsprofilen er usikker, men moderate avvik fra denne profilen påvirker ikke lønnsomheten i særlig grad, ifølge Rosendahl.

  • Oljeprisen er vurdert til å ligge på om lag 55 dollar per fat med en dollarkurs på 8, målt i faste 2016-priser.
  • Det tas utgangspunkt i en diskonteringsrente på 7 prosent, målt som realrente.
  • Det beregnes nåverdi tilbake til 2009, målt i 2016-priser.
  • Det er ikke tatt hensyn til letekostnader knyttet til funnet av feltet.

– Nåverdien av letekostnadene er betydelige. Det er heller ikke tatt hensyn til kostnader ved framtidig avslutning og nedstengning av feltet, ifølge Rosendahl.

 Oljepris på 75 dollar fra januar

– Gitt disse dataene og forutsetningene, kan den samlede nåverdien for selskap og stat anslås til om lag -12 milliarder kroner, heter det.

– Den negative lønnsomheten henger naturlig sammen med at investeringskostnadene har blitt vesentlig større enn antatt da utbyggingen ble besluttet og godkjent av Stortinget i 2009, skriver Rosendahl videre.

Han peker også på forsinkelser i produksjon, som gjør at inntektene fra feltet kommer flere år senere enn opprinnelig antatt.

Slike utregninger som dette vil aldri bli presise, rett og slett fordi ingen vet hva oljeprisen kommer til å være framover. Det er også mulig at Eni finner store tilleggsressurser ved Goliat, men foreløpig har dette vært relativt lite.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Rosendahl har dermed sett på hva slags oljepris feltet må ha for å gå i balanse, ut fra de forutsetningene som er lagt til grunn.

– Oljeprisen må fra og med januar 2018 være litt over 75 dollar per fat, målt i faste 2016-priser. Alternativt at den er 65 dollar per fat i 2018 og stiger med 5 prosent pluss inflasjon hvert år fram til 2031, ifølge professoren.

Han understreker at dersom man inkluderer letekostnader i regnestykket, må oljeprisen bli enda høyere for at feltet skal gå i balanse.

– Alt tyder på negativ nåverdi

Rosendahl legger til at man kan diskutere hva slags diskonteringsrente man skal legge til grunn. For offentlige prosjekter – skriver han – anbefales en rente fra Finansdepartementet på 4 prosent.

– Med en slik rente anslås nåverdien av Goliat-feltet til om lag 7 milliarder kroner (nåverdi 2009), ifølge professoren.

Han mener at internrenta – altså realrenta som gjør at feltet akkurat går i balanse – kan beregnes til 1,5 prosent. Denne blir også lavere dersom letekostnadene inkluderes.

Rosendahl mener alt tyder på at Goliat-feltet vil ha en negativ nåverdi når feltet er avsluttet.

– Unntaket er dersom oljeprisen skulle stige betydelig framover. Ettersom kostnadene trolig er undervurdert i beregningene er lønnsomheten antakelig enda dårligere enn her, skriver han.

 Flere utregninger viser minus

– Dette er tall Terje Søviknes burde ha klart å fremskaffe når Stortinget ber om det, sier Bellona-sjef Frederic Hauge i en kommentar til rapporten fra Rosendahl.

Han understreker at tallene fra Rosendahl ikke er noen fasit og at ting kan endre seg, både med høy oljepris og flere funn som kan knyttes til Goliat.

Likevel synes han svarene fra Søviknes har vært alt annet enn imponerende.

– Han burde gi tydelige svar til Stortinget når han blir spurt slike spørsmål, sier Hauge.

Teknisk Ukeblad har de siste par ukene også forsøkt å hente inn tall og regnestykker for å se om staten noensinne vil tjene penger på Goliat, med utgangspunkt i oljeprisen som Eni Norge har lagt til grunn – og som olje- og energiminister Terje Søviknes refererer til i sitt svar til Stortinget.

Den prisen er på 50 dollar fatet.

Samtlige utregninger vi har fått på dette, viser at Goliat ikke vil bli lønnsomt for Norge med 50 dollar fatet og de ressursene som ligger til grunn nå.

Tidligere har det også blitt opplyst fra Rystad Energy at det trengs om lag 80 dollar fatet for at Goliat skal gå i null.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.