Farlige forbikjøringer, usikkerhet i kryss og bråbremsing – dette er erfaringene fra Oslos selvkjørende busser

Men tilbakemeldingene fra kundene viser at de vil ha tilbudet.

Farlige forbikjøringer, usikkerhet i kryss og bråbremsing – dette er erfaringene fra Oslos selvkjørende busser
Siden bussen har en maks fartsgrense på 18 kilometer i timen blir det fort en kø av andre biler bak den. Foto: Ruter

Når den lille, røde bussen oppdager en hindring i veien bråbremser den og venter med å kjøre til den er helt sikker på at sikten er klar. Den akselererer tregt, og bruker god tid på å komme seg tilbake i toppfarten, på 18 kilometer i timen. Sjåføren i bilen bak blir lei av å vente. Fartsgrensen er  30 kilometer i timen, og han har dårlig tid. Han hiver seg ut i motgående felt og kommer seg inn i riktig kjørebane rett foran bussen i det det kommer en motgående bil rundt svingen. Den lille røde bussen oppfatter at noe kommer for tett, og bråbremser igjen.