MARITIM

Fanger CO2 fra eksos på kullskip

Et japansk bulkskip som frakter kull, tester CO2-fangst.

CO2-fangstanlegget ble montert om bord på bulkskipet Corona Utilty høsten 2021. Pilotanlegget fungerte som det skulle og fanget CO2 til renhet 99,9 prosent.
CO2-fangstanlegget ble montert om bord på bulkskipet Corona Utilty høsten 2021. Pilotanlegget fungerte som det skulle og fanget CO2 til renhet 99,9 prosent. Foto: Mitsubishi Shipbuilding

Småskalatesting av et CO2-fangstanlegg er i høst gjennomført om bord på bulkskipet Corona Utility, som er drevet av Kawasaki Kisen Kaisha ("K" Line). Skipet fikk i august installert et anlegg for å teste fangst av CO2 fra eksosen.