KARRIERE

«Fagfolk fra ulike felt er helt avhengige av å jobbe enda tettere sammen for å skape fremtidens løsninger»

Samarbeid er avgjørende for å skape fremtidens næringsliv, skriver Svein Richard Brandtzæg i Hydro og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. 

Ved det nye NTNU-campuset samles enda flere fagområder under samme tak. Det mener Svein Richard Brandtzæg og Christian Rynning-Tønnesen at er en gylden mulighet for større samarbeid på tvers, noe som vil være viktig for fremtidens ingeniører og teknologer. Illustrasjonen er ett av flere forslag om fremtidig NTNU-campus.
Ved det nye NTNU-campuset samles enda flere fagområder under samme tak. Det mener Svein Richard Brandtzæg og Christian Rynning-Tønnesen at er en gylden mulighet for større samarbeid på tvers, noe som vil være viktig for fremtidens ingeniører og teknologer. Illustrasjonen er ett av flere forslag om fremtidig NTNU-campus. Bilde: NTNU
Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro og styreleder ved NTNU Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft
18. apr. 2017 - 12:12

Teknologer blir gjerne fremstilt som briljante hjerner med mentale skylapper: Klarsynte innenfor sitt felt, men blinde for verden utenfor.

Fremtidens forskere og teknologer må snu dette bildet på hodet, med både faglig spisskompetanse og forståelse for samfunnet rundt. NTNU har nå en unik mulighet til å styrke dette samspillet, og må gripe muligheten med begge hender.

Norge står foran store utfordringer og store muligheter. Vi er nødt til å fornye oss, skape ny kunnskap og drive innovasjon i eksisterende og nye næringer.

Norge er avhengig av teknologiske fremskritt, og vi må ligge i forkant på områder som er viktige for oss om vi skal holde tritt med den internasjonale konkurransen. 

Sammen er vi sterke

I dette arbeidet er samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner en viktig nøkkel. Forskning, utdanning og innovasjon er avgjørende for vår evne til å skape nye verdier og nye arbeidsplasser, men det alene er ikke nok.

Vi må være minst like gode på å omsette ny kunnskap til innovative løsninger og verdiskaping, slik at norsk næringsliv bevarer og styrker konkurransekraften. Da er sterke koblinger mellom kunnskapsmiljø, gründere og næringsliv helt avgjørende, slik at forskerne forsker på det som gir verdi, framfor at forskere og næringsliv lever i parallelle univers.

Også fagfolk fra ulike felt er avhengige av å jobbe tettere sammen for å skape fremtidens løsninger. Teknologiske miljøer kan ikke operere alene, men må tenke tverrfaglig og se sammenhenger for å finne løsninger og nye måter å utvikle næringslivet på.

Vi trenger faglig dyktige ingeniører, men de må samtidig ha breddekompetanse og en helhetsforståelse for verden omkring seg. Samfunnsfag og humanistiske fag må kobles sammen med teknologiske fag, og det må legges til rette for nye samarbeidsarenaer som gir fremtidige teknologer og forskere anledning til å se forbi skylappene av eget fagfelt eller disiplin.

Teknologien er verdinøytral

Derfor må fremtidens teknologer forstå samfunnet rundt seg både for å finne de beste løsninger i den verden de skal inn i, og for å være i stand til å kunne gjøre gode etiske vurderinger.

Vi forventer derfor at teknologene som utdannes i framtiden i enda større grad har kompetanse innenfor etikk, korrupsjon, internasjonal forståelse og språk. 

Norge har store, globale næringslivsaktører som er ledende innenfor sine felt og som må forholde seg til at verdinøytral teknologi skal inn i et samfunn som er alt annet enn nøytralt.

Dette krever kunnskaper langt utover teknologisk forståelse og innsikt, og kan være med på å styrke fremtidig norsk konkurransekraft i en verden som blir stadig mer bevisst på verdien av nettopp ansvarlighet, bærekraft og integritet.

Grip dagen

Verdiskapingen vil bare bli stadig mer teknologi- og innovasjonsdrevet, og det i et stadig akselererende tempo. Næringslivet må omstille seg stadig raskere, og hele tiden ligge i forkant av utviklingen – også med hensyn til de samfunnsmessige og etiske implikasjonene av å ta i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder.

Dette er et ansvar næringslivet ikke kan unnlate å ta – og godt er det. Vi er alle helt avhengige av at norske selskaper tar ansvar – store som små, ute som hjemme, alltid og overalt. 

Men her trenger næringslivet også støtte fra forskere og teknologer som ser like mye utover på verden rundt dem som innover på eget fagfelt. Vi må spille hverandre gode. NTNU har en nøkkelrolle for utviklingen av norsk næringsliv, og er det universitetet som samarbeider mest med næringslivet.

NTNU er også det universitetet som har bredest fagportefølje. Regjeringens vedtak om å samle alle fagmiljøer til ett campusområde ved landets største breddeuniversitet, gir en unik mulighet til synergi mellom fagområder og utvikling av kunnskap og næringer som Norge har behov for.

Vi forventer at NTNU nå griper denne muligheten, og samler seg som ett campus for best mulig utnyttelse av ressurser og for å skape flest mulig arenaer for tverrfaglig samarbeid. Dette er en unik mulighet for NTNU til å løfte seg, for Norge som kunnskapsnasjon og for verdiskapingen. Grip den.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.