Færre reiser og endrede reisevaner – men Vegsjefen tror endringene vil være kortvarige

Over sommeren håper Vegsjef Ingrid Dahl Hovland at hverdagen vil være tilbake til normalen, som den var før korona.

Færre reiser og endrede reisevaner – men Vegsjefen tror endringene vil være kortvarige
Vegsjef Ingrid Dahl Hovland er imponert over måten anleggsbransjen har håndtert koronasituasjonen på. Foto: Sverre Christian Jarild

Færre reisende og andre type reiser har vært kjennemerket på reisemønsteret til nordmenn etter at koronarestriksjonene ble innført i starten av mars.