OLJE OG GASS

Europas største oljevernøvelse: Tester nytt system som tåler høye bølger og større fart

I skyggen av helikopter, fly, kystvaktskip og to havarister, spiller en mindre flåte med private slepebåter og fiskefartøy en vesentlig rolle.

Spesialtrenet brannfolk løftes om bord på LPG-skipet Clipper Harald i kurv. Operasjonen tar lang tid. Oljevernøvelsen Scope 2017.
Spesialtrenet brannfolk løftes om bord på LPG-skipet Clipper Harald i kurv. Operasjonen tar lang tid. Oljevernøvelsen Scope 2017. Bilde: Tore Stensvold
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
28. sep. 2017 - 11:17

LANGESUND: Med drøye 1000 kubikkmeter popcorn i rollen som olje, blir en rekke typer oljevernutstyr testet under en realistisk storøvelse utenfor Langesund i Telemark denne uka.

Et gasskip og en kjemikalietanker «kolliderer» like ved Langesund. Det medfører ikke bare et betydelig oljeutslipp på 1000 m3, men også gasslekkasje, det vil si flytende ammoniakk (NH3), nedkjølt til -104 grader.

Lekkasjen må tettes før oljevernfartøy i alle størrelser og typer kan sette ut oljelenser og opptaksutstyr.

En av tidenes største oljevernøvelser, SCOPE 2017 (Skagerrak Chemical Oilspill Pollution Excercise), ledes av Kystverket, men involverer også svenske, danske og tyske oljevernmyndigheter. Over 20 skip, to fly, helikopter, droner og rundt 300 mennesker er engasjert i øvelsen.

Det er hektisk aktivitet både til lands, sjø og luft. Regnet kommer i strie strømmer og bidrar til å gjøre øvelsen enda mer realistisk.

Fisk og slep

På Smietangen i Langesund har senioringeniør Jan Willie Holbu ved beredskapssenteret til Kystverket overblikk over oljelenser og annet materiell som skal ta opp olje på vann.

Oljevernøvelsen Scope 2017. Fiskefartøy og private slepebåter deltar i oljevernarbeidet. De henter lenser og utstyr fra depoter.

Ved kaia ligger et par slepebåter fra Kragerøs Sjøtjeneste og to fiskebåter. Lenser og utstyr slepes om bord fra containere på kaia, fraktet ut fra depoter. Fartøyene inngår i en flåte på 35 private aktører som har avtale med Kystverket.

Senioringeniør Jan Willie Holbu, Kystverkets beredskapssenter. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Senioringeniør Jan Willie Holbu, Kystverkets beredskapssenter. Foto:  Tore Stensvold
Flere fiskefartøy og to private slepefartøy deltok i oljevernøvelsen Scope 2017. I forgrunnen en paravane som sørger for å spre lensearmen ut og skape et så stort oljefangstområde som mulig. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Flere fiskefartøy og to private slepefartøy deltok i oljevernøvelsen Scope 2017. I forgrunnen en paravane som sørger for å spre lensearmen ut og skape et så stort oljefangstområde som mulig. Foto:  Tore Stensvold

- De utgjør et viktig tillegg til den stående beredskapene, sier Holbu.

En av karene fra Kragerø Sjøtjeneste forteller at han var førstemann på ulykkesstedet da Full City forliste under en kraftig storm i juli i 2009. Første mange timer etter at oljen drev ut av skipet, var det mulig å legge ut lenser rundt det.

Dermed kom rundt 300 – 400 kubikkmeter olje på sjøen som måtte tas hånd om. Og helst før den nådde land.

Høyhastighetslenser

Senioringeniør Jan Willie Holbu i Kystverket (t.h.) i samtale med mannskap fra Kragerø Sjøtjeneste.Selskapet stilte med to slepebåter som la ut ogtestet lenser under Scope 2017. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Senioringeniør Jan Willie Holbu i Kystverket (t.h.) i samtale med mannskap fra Kragerø Sjøtjeneste.Selskapet stilte med to slepebåter som la ut ogtestet lenser under Scope 2017. Foto:  Tore Stensvold

Nå har Kystverket kjøpt inn fem nye høyhastighetslenser, Oljetrål NO-T-1000-S, fra Norlense.

De kan operere i relativt høye bølger, inntil 2,5 meter signifikant og i hastighet opp mot 4 knop. Dagens mest vanlige lenser for høy sjø kan bare taues i 0,7 - 0,8 knop.

Oljetrål-systemet kan opereres av en båt alene. Det vil si at det ikke er nødvendig å slepe den mellom to fartøyer takket være en paravan. Den fungerer på samme måte som tråldører og spenner ut lensen slik at den dekker et stort areal. Ikke bare samler den opp i relativt stor hastighet, men den har integrert pumpe som sender olje tilbake til skipet. 

- Vi har testet systemet under en «olje på vann-øvelse». Det fungerte såpass bra at vi har anskaffet fem som plasseres ut på Kystvaktens fem skip i Norne-klassen, sier Holbu.

Iskrem og pizza

Engasjerte, våte og tidvis stressede mennesker kunne denne uka observeres i og rundt Langesund. Iskrembarer og pizzarestauranter er stengt for sesongen.

På Dampskipskaia står en rolig prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm, i samtale med Kystverkets losoldermann, Geir Eikeland.

Hvorfor så rolig?

- Jeg legger meg ikke opp i detaljene. Øvelsen er planlagt i detalj, men nå er det gjennomføring. Da vil uforutsette ting skje. Det er poenget. Vi skal lære av dette, sier Wahlstrøm til TU.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er også overraskende rolig på dag to av øvelsen.

- Det viktigste er å øve samhandling. Ikke bare mellom de norske, kommunale og statlige aktører, men også internasjonale deltakere, sier Johan Marius Ly til TU.

Prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm, Kystverket. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm, Kystverket. Foto:  Tore Stensvold

Hand i hand

Øvelsen innbefatter både sjøoperasjoner, styring og koordinering fra land med alle berørte etater, oljeoppsamling på havet, strandrensking og brann- og kjemikalieinnsats fra spesialtrente styrker fra Oslo og Bergen.

- Det er mange ulike elementer som skal øves på samtidig. At det skjer uforutsette ting, er en del av dette, sier Ly.

Pilen viser hvor kollisjonsstedet mellom et gasskip og en produkttanker under oljevernøvelsen Scope 2017. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Pilen viser hvor kollisjonsstedet mellom et gasskip og en produkttanker under oljevernøvelsen Scope 2017. Foto:  Tore Stensvold

Blant de «uforutsette» hendelser er eksplosjon om bord i LPG-skipet «Clipper Harald», som spiller ett av ulykkesfartøyene.

Selve ulykken som medfører oljeutslipp, innebærer også gasslekkasje som må håndteres på ulykkesstedet ved Såsteinen, utenfor Langesund. 

Et Sea King-helikopter frakter de spesialtrente brannmannskapene med tungt utstyr fra land og ut til det svenske kystvaktfartøyet KVB 003.

OV Utvær er ett av Kystverkets nyeste fartøy. Det har to bommer med lenser og opptaksutstyr som gjør at det dekker et stort areal. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
OV Utvær er ett av Kystverkets nyeste fartøy. Det har to bommer med lenser og opptaksutstyr som gjør at det dekker et stort areal. Foto:  Tore Stensvold

Svensk metodevalg

Vis mer

Operasjonen tar tid. En og en sendes spesialtroppene ned til skipsdekket. Prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm, har ikke lagt seg opp i hvordan de svenske myndighetene skal få mannskap og utstyr om bord på LPG-skipet.

- Vi så for oss at de ville bruke mindre MOB-båter og entre skipet via egne leidere, sier Wahlstrøm.

De svenske myndighetene bestemmer seg for å teste ut overføring via kran og kurv. Operasjonen tar lang tid.

- Det hadde ikke vi lagt inn i vårt tidsskjema, sier Wahlstrøm. Det kan inngå i en nyttig erfaring, sier han.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly var heller ikke forberedt på svenskenes metodevalg.

- Vi har ikke slike kran- og kurvkapasiteter på våre fartøy, sier Ly. Han sier at det raskeste antakelig ville vært å sende spesialstyrken direkte til havaristen med helikopter, men at det er nyttig å sjekke andre metoder.

- Det kan tenkes at helikopter ikke alltid er mulig å benytte direkte til et ulykkesskip og da er det greit å ha trent på andre alternativer, sier Wahlstrøm.

Ny lekkasje

Etter rundt et par timers arbeid om bord på «Clipper Harald», er gasslekkasjen tettet og en slepebåt kan starte tauing av «havaristen» til en kai inne i Langesundfjorden. Der fortsetter spesialmannskaper med å sikre skipet og dykkere fra KVB 003 går i vannet for å sjekke skrogskader.

Et snaut døgn etter er Statens Havarikommisjon Transport (SHT), Sjøfartsdirektoratet og politiet om bord for å etterforske ulykken. Da skjer enda en «uforutsett hendelse» som gir redningspersonell nye utfordringer.

Spesialtrenet brannfolk løftes om bord på LPG-skipet Clipper Harald i kurv. Operasjonen tar lang tid. Oljevernøvelsen Scope 2017. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
Spesialtrenet brannfolk løftes om bord på LPG-skipet Clipper Harald i kurv. Operasjonen tar lang tid. Oljevernøvelsen Scope 2017. Foto:  Tore Stensvold
LPG-skipet Clipper Harald ble buksert til Nato-kaia i Langesundfjorden. Dykkere fra svensk kustbevakning gikk ned og sjekket skroget for skader. Oljevernøvelsen Scope 2017. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
LPG-skipet Clipper Harald ble buksert til Nato-kaia i Langesundfjorden. Dykkere fra svensk kustbevakning gikk ned og sjekket skroget for skader. Oljevernøvelsen Scope 2017. Foto:  Tore Stensvold

En ny gasslekkasje medfører at skipet må evakueres og personell som er utsatt for gass må renses. Nok e gang må spesialmannskap om bord for å ta seg av lekkasjen.

Mye popcorn

I øvelsesscenariet er det lagt opp til et utslipp på rundt 1.000 kubikkmeter tungolje, IFO 180. Det er cirka tre ganger mer enn det som slapp ut under Full City-forliset for åtte år siden.

"Olje" i form av popcorn samles i lenser i Krogshavn ved Langesund. Oljevernøvelsen Scope 2017. Oljevernøvelsen Scope 2017. <i>Foto:  Kystverket</i>
"Olje" i form av popcorn samles i lenser i Krogshavn ved Langesund. Oljevernøvelsen Scope 2017. Oljevernøvelsen Scope 2017. Foto:  Kystverket

Det medførte betydelig oljesøl på strendene i området, deriblant Kongshavn, en populær badeplass nær Langesund. Erfaringen fra aksjonen i 2009 satte fart i utvikling av mye nytt strandrenseutstyr.

Popcorn oppfører seg temmelig likt tungolje på vann og slippes ut for å se utbredelsen på vann. Både et norsk og et svensk overvåkingsfly sendes på vingene for å følge med hvordan vær og vind sprer "oljen" og hvor den kan nå land og sammenholde med oljevernmyndighetenes egen prediksjoner ut fra værdata og annen informasjon.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.