ENERGI

Equinor har ikke rettet avvik på Martin Linge

Får pålegg fra Petroleumstilsynet. – Forutsetningen i samtykket er brutt.

Petroleumstilsynet har gitt Equinor pålegg, etter at oljeselskapet ikke har rettet opp i avvik.
Petroleumstilsynet har gitt Equinor pålegg, etter at oljeselskapet ikke har rettet opp i avvik. Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor
Ina AndersenIna AndersenJournalist
22. feb. 2019 - 13:04

Petroleumstilsynet har tidligere gitt Equinor samtykke til å ta i bruk deler av Martin Linge-plattformen. Forutsetningen da var at operatøren skulle fikse opp i avvik som tilsynsmyndigheten tidligere hadde påpekt. 

Før samtykket ble gitt, hadde Equinor gitt skriftlig bekreftelse om at avvikene som var påpekt, skulle bli ivaretatt før innretningen ble tatt i bruk.

– Tross denne bekreftelsen viser det seg nå at Equinor ikke har korrigert avvikene, og at forutsetningen i samtykket er brutt, skriver Petroleumstilsynet i en melding

Nå gir de selskapet pålegg om å rette opp feilene. 

Ikke trukket tilbake

– Å rette opp i avvikene ble satt som en forutsetning for samtykket. Når vi nå finner at de ikke har gjort dette, så anser vi det som brudd på den forutsetningen, sier Øyvind Midttun i Ptil til Teknisk Ukeblad.  

Han påpeker at samtykket ikke er trukket tilbake. Selskapet må nå korrigere forholdene som de har fått pålegg om, med frist innen 8. mars. Petroleumstilsynet avventer tilbakemeldingen fra Equinor,

– Dersom avvikene ikke skulle bli rettet opp i innen fristen. Kan det å trekke tilbake samtykket da være en aktuell reaksjonsform?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Equinor er et seriøst selskap, og når vi nå gir dem et pålegg, så regner jeg med at de gjør som de får beskjed om, sier han. 

– Viktig for sikkerheten at dette er på plass

I tilsynet i januar ble det avdekket at operatør av løfteutstyr, som skal utføre daglig og månedlig vedlikehold, ikke hadde nødvendig opplæring med hensyn til kontroll og vedlikehold av ståltau. Det kunne heller ikke vises til at det var et system for kontroll og vedlikehold av ståltau på kranene.

I tillegg ble det avdekket at lokalt tillegg til Norsok var mangelfullt med hensyn til beskrivelse av kritiske løfteoperasjoner, kranbegrensinger og beskrivelse av forhold knyttet til bruk av kranene i oppkoblingsfasen offshore.

– Avvikene gjelder prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner og opplæring. Vi vurderer det som viktig for sikkerheten at dette er på plass, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i meldingen.

De samme forholdene var altså også avdekket under et tidligere tilsyn med Equinor, 4.-5. juni 2018.

Påleggene

Petroleumstilsynet har nå gitt oljeselskapet frist til 8. mars med å fikse opp i feilene. Innen den tid skal de ha gjennomført følgende for å lukke avvikene:

1. Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løfteutstyr på innretninger, blant annet lokale prosedyrer og nødvendig kompetanse for personell som bruker slikt utstyr.

2. Gjennomføre nødvendige tiltak som blir identifisert etter gjennomgang for å korrigere avvik

Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra norske myndigheter.

Pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen, sier til Teknisk Ukeblad at de tar pålegget til etteretning.

– Vi gjorde forbedringer etter tilsynet i sommer, men vi tar til etteretning at Petroleumstilsynet mener at tiltakene ikke var tilstrekkelige. Vi skal selvsagt gjøre ytterligere tiltak innen fristen i henhold til pålegget, sier Eriksen. 

– Petroleumstilsynet mener at forutsetningen for å gi samtykke til at plattformen kunne tas i bruk er brutt. Opplever Equinor at denne forutsetningen er brutt?

– Vi har en åpen og god dialog med Petroleumstilsynet. Vi opplever at vi har samme mål, som er å starte opp en Martin Linge-platform som er trygg og sikker. Vi skal selvsagt gjøre de tiltakene som må til for at vi skal få det, svarer Eriksen. 

Han påpeker at planlagt oppstart fremdeles er første kvartal 2020.

Problemplattform

Martin Linge-prosjektet har gjennom hele utbyggingen hatt en rekke problemer, med store forsinkelser, overskridelser og en større ulykke hvor flere menneskeliv gikk tapt. 

Da Petroleumstilsynet i 2017 var på et tilsyn ved verftet i Korea, der plattformen ble bygget, hadde de forventet å finne en nesten ferdigstilt plattform, men fant i stedet en rekke problemer og store mangler.

Ptil mente blant annet at utstyr og systemer sto i fare for å bli ødelagt, eller for å måtte skiftes ut, fordi det var blitt for skittent etter å ha blitt eksponert for støv, vann og andre urenheter. Tilsynet endte også da i pålegg til Martin Linge-operatøren, som den gang var Total.

Siden har Equinor kjøpt Totals eiendeler i feltet, og overtatt operatørskapet. Da statsbudsjettet for i år ble lagt frem i fjor høst, ble det klart at det også var nye overskridelser i prosjektet, på hele fem milliarder kroner. Den totale prislappen er nå på 47,1 milliarder kroner – en økning på hele 17,4 milliarder kroner – 59 prosent – fra utbyggingsplanen. 

I tillegg er det klart at oppstarten blir skjøvet enda mer på. Oljeselskapet regnet da med å kunne ha feltet klart for produksjon i begynnelsen av 2020. Opprinnelig skulle feltet vært klart til å produsere i slutten av 2016. Dermed ligger det an til at tidssprekken blir på over tre år.

Strammer grepet

Reaksjonen fra Petroleumstilsynet kommer dessuten etter at det fikk krass kritikk fra Riksrevisjonen for måten de har fulgt opp oljeprosjekter, og spesielt for Goliat-prosjektet. 

Blant annet pekte rapporten på at Ptil var for tilbakeholdne med å trappe opp virkemiddelbruken, med konsekvensen at produksjon på Goliat ble satt i gang uten at det var god nok kontroll med tennkilder. 

I forkant av rapportfremleggelsen tok Ptil-direktør Anne Myhrvold selvkritikk, og sa til Teknisk Ukeblad at de fremover skal stramme grepet, gjøre grundigere vurderinger og sjekke at selskapene lukker avvik tilsynsmyndigheten har påpekt tidligere. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.