Petroleumstilsynet – Riksrevisjonen

Ptil tar selvkritikk på oppfølgingen av Goliat

– Vi kunne gjort jobben vår annerledes. Vi kunne gjort mer og reagert tidligere, sier Ptil-direktøren til Teknisk Ukeblad.

Goliat har vært forfulgt av problemer, både under bygging og etter oppstart. Nå tar Petroleumstilsynet selvkritikk på egen oppfølging av prosjektet.
Goliat har vært forfulgt av problemer, både under bygging og etter oppstart. Nå tar Petroleumstilsynet selvkritikk på egen oppfølging av prosjektet. (Foto: Eirik Helland Urke)

– Vi kunne gjort jobben vår annerledes. Vi kunne gjort mer og reagert tidligere, sier Ptil-direktøren til Teknisk Ukeblad.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Et av målene for Petroleumstilsynet i 2019 er å bli tydeligere i bruken av reaksjonsmidler. Tilsynsmyndigheten har tidligere fått sterk kritikk fra flere hold for å ikke gjøre nok, spesielt overfor Goliat-prosjektet. 

Ptil-direktør Anne Myhrvold sier til Teknisk Ukeblad at de i ettertid ser at de kunne gjort jobben sin annerledes. 

– Vi tar absolutt Goliat på alvor når vi ser tilbake. Vi kunne gjort jobben vår annerledes. Vi kunne gjort mer og reagert tidligere, sier hun. 

Flere etterlyste også at Riksrevisjonen skulle granske Ptil, noe de besluttet å gjøre i i mai 2017. Tirsdag kom Riksrevisjonen med sin rapport.

Mange alvorlige hendelser

I forrige uke lanserte Petroleumstilsynet sine hovedtema for 2019: Sikker, sterk, tydelig. Med temaet følger planer for å bli tydeligere i bruken av reaksjonsmidler og å legge mer vekt på å sjekke at selskapene faktisk lukker avvik etter tilsyn. 

Bakgrunnen er stortingsmeldingen fra i vår om HMS i petroleumssektoren, som ga klar beskjed om at Ptil måtte bli et tydeligere tilsyn.

Men oppfølgingen av Goliat-prosjektet, som har hatt en rekke alvorlige problemer (se oppsummering nederst), og den store økningen i alvorlige hendelser på norsk sokkel i 2015 og 2016, er en betydelig del av bakteppet. 

– Det er oljeselskapene selv som har ansvaret for sikkerheten, og som skal ta det ansvaret. Men vi må sørge for at de gjør nettopp det. Vi må se på hvordan vi kan bruke de reaksjonsmidlene vi har til rådighet på en riktig måte. Når det er behov for at vi reagerer, så skal vi gjøre det, og vi skal gjøre det raskt nok, sier Myhrvold. 

På spørsmål om hun har eksempler hvor de mener Petroleumstilsynet ikke har reagert riktig, trekker hun frem Goliat. 

– Goliat har vært trukket frem i mange sammenhenger, og har vært et prosjekt hvor vi har sett på hvordan vi har brukt reaksjonsmidler. Det kan være at vi ikke har vært tidlig nok ute og at vi ikke har vært tydelig i bruken av rekajsoner, påpeker Ptil-direktøren. 

– Har brukt en del uvanlige grep

Samtidig understreker Myhrvold at de har brukt flere sterkere virkemidler på Goliat enn det som er vanlig for et prosjekt. Deriblant valgte de høsten 2017 å akutt stenge ned plattformen etter et tilsyn med det elektriske systemet. 

– Der brukte vi jo et særdeles strengt reaksjonsmiddel, poengterer hun. 

– Hvis vi ser tilbake, så skulle vi kanskje vært raskere ute med noen av påleggene vi ga, også det med å bruke virkemiddelet med å stanse produksjonen. Men vi har brukt en del uvanlige grep. Både produksjonsstansen og at vi valgte å involvere partner Equinor i vurderingene knyttet til samtykke. Vi har også brukt mye mer ressurser på Goliat enn andre utviklingsprosjekter. 

Myhrvold påpeker at Goliat har vært et læreprosjekt. Et prosjekt de fortsatt skal lære mer av, av det pågående utredningsarbeidet av Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen, som skal være ferdig til sommeren. 

– Goliat har vært et krevende prosjekt, både for Eni (nå Vår Energi) og oss som tilsynsmyndighet. Alle kan se at vi her har gjort mye som vi ikke vanligvis gjør, men det har det også vært behov for. Og kanskje skulle vi gjort enda mer, enda tidligere, det har jeg ingen problemer med å si, sier hun. 

– Skal stramme grepet

Myrhvold påpeker at de allerede har begynt å gi mer pålegg enn tidligere. Eksempler på selskaper som fikk pålegg av Petroleumstilsynet bare i desember i fjor er Vår Energi, Aker BP, Prosafe, Odfjell, Transocean og Maersk. 

– Vi skal stramme grepet, gjøre grundigere vurderinger og sjekke at selskapene lukker avvik vi har påpekt tidligere. Vi har sett at det er behov for å gjøre flere verifikasjoner for å sjekke at selskapene faktisk lukker avvikene. Og hvis dette ikke skjer, vil de få et pålegg, sier Myhrvold.

Hun forklarer at de kommer til å gjøre flere tilsyn som er ren verifikasjon, hvor de sjekker tidligere funn spesifikt. Ved tilsyn vil de også sørge for dokumentasjon på det arbeidet som skal være gjort, hvordan de har løst problemene for å lukke avvik, og om de har sjekket av løsningene har effekt. 

– Vi har gjort dette før også, men nå skal vi gå mer detaljert til verks. Og vi har allerede begynt å gjøre mer av denne typen aktiviteter, påpeker hun. 

Eksempler er oppfølgingen av det elektriske anlegget på Goliat, som har vært forfulgt av problemer siden før oppstarten, og problemene som fulgte med Martin Linge-plattformen fra Asia til Norge. 

Myhrvold vil likevel ikke si at Ptil kommer til å ta i bruk mer av de strengeste reaksjonsformene de har til rådighet fremover.

– Vi skal bruke de reaksjonsmidlene som er tilpasset det vi finner i våre tilsyn. Vi har stanset aktivitet tidligere, men det skjer ikke ofte. Det viktigste er å få til forbedring, slik at det ikke skjer ulykker, at folk ikke blir syke eller skadet på jobb. Hvis vi kan oppnå det med reaksjonsmidler i den lavere enden av skalaen, så er det bra. Det er ikke et mål å være strengest mulig, understreker hun. 

Riksrevisjonens konklusjoner

Tirsdag kommer Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynets arbeid. 

Avgjørelsen om å gå Ptil etter i sømmene kom etter at en rekke aktører hadde tatt til orde for at tilsynsmyndigheten i oljevirksomheten burde bli gransket, blant annet etter en bratt økning i svært alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene.

– Ethvert tilsyn og revisjon gir muligheter for å lære og forbedre seg, så dette er en god mulighet for å få til forbedringer på hvordan vi jobber som tilsynsmyndighet, sier Myhrvold. 

Hun påpeker at hovedtemaene for 2019 først og fremst kommer som følge av Stortingsmeldingen fra i fjor vår, som ga tydelig beskjed om at Ptil skulle være et sterkt og tydelig tilsyn og ta grep i den forbindelse. 

– Men per nå kan vi si at det er store likheter mellom det som står i stortingsmeldingen og det Riksrevisjonen peker på. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå