BYGG

Entreprenørforeningen uten klimamening

KAN, KAN IKKE: Det er strid i byggenæringen om passivhus, her fra et felt på Mortensrud i Oslo. EBA har nå satt ned et utvalg som skal meisle ut en politikk ikke bare for passivhus men hele miljø, klima og energipolitikken.
KAN, KAN IKKE: Det er strid i byggenæringen om passivhus, her fra et felt på Mortensrud i Oslo. EBA har nå satt ned et utvalg som skal meisle ut en politikk ikke bare for passivhus men hele miljø, klima og energipolitikken. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
1. feb. 2011 - 07:04

– Vi har startet arbeidet med å meisle ut en strategi for klima, energi og miljø. Det blir hovedsaken på vårt styremøte i mars, bekrefter Jon Sandnes, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA.

Arbeidsgruppe

Det er en gruppe på syv medlemmer fra EBAs administrasjon, medlemsbedrifter og Ranveig Landet fra Byggenæringens Landsforening som nå skal jobbe frem et forslag.

Kommunal- og regionaldepartementet har bedt aktørene i byggenæringen om å komme med innspill til en stortingsmelding om bygningspolitikk som skal legges frem i løpet av året.

Den forespørselen har avdekket at byggenæringen ikke er enig med seg selv og at den største og viktigste bransjeforeningen ikke engang har noe syn på de spørsmålene som sannsynligvis blir de viktigste i denne stortingsmeldingen.

Les mer: BNLs syv krav til regjeringen

Bør holde på 2015

– Jeg føler et behov for at EBA får frem et standpunkt for disse forholdene, sier Petter Eiken. Han er nyvalgt nestleder i styret og administrerende direktør i Skanska Norge.

Som Skanska-direktør valgte han å gå ut mot paraplyorganisasjonen Byggenæringens Landsforening, BNL, der EBA er den største bransjeforeningen.

Mens BNL mener krav til passivhusstandard ikke må innføres før 2020, som er siste frist, satt av EU, mener Petter Eiken at Arnstadutvalgets anbefaling om 2015 må følges.

Les mer: Full passivhus-splid i byggenæringen

Enkeltsaker

Jon Sandnes mener det er historiske forhold som ligger til grunn for at EBA har havnet litt i bakleksa i den politiske debatten om miljø, klima og energi.

– Vi har tidligere kun jobbet mest med enkeltsaker, EBA har ingen tradisjon for slike spørsmål som nå kommer opp. Hos oss har diskusjonen gått mest på hvordan vi skal håndtere opplæringen og det har ikke vært mye debatt for eller imot passivhus.

Navarsete: Navarsete lover å stramme inn energibruken i bygg

Helhetlig debatt HELHET: Jon Sandnes og EBA jobber nå med å utarbeide en entreprenørenes syn på miljø, klima og energi knyttet til byggenæringen. En slik politikk har EBA til nå manglet.
Helhetlig debatt HELHET: Jon Sandnes og EBA jobber nå med å utarbeide en entreprenørenes syn på miljø, klima og energi knyttet til byggenæringen. En slik politikk har EBA til nå manglet.

Helhetlig debatt

Derfor ønsker han nå at spørsmålet skal få en grundig behandling, og han har det ikke travelt. Også i forhold til den kommende stortingsmeldingen er det tid nok.

– Dersom styret ikke har mye det vil ha endret så kan vi presentere EBAs syn innen utgangen av mars måned. Når det gjelder innspill til stortingsmeldingen, sitter EBA i en gruppe oppnevnt av departementet, så kontakten der er god.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Det blir et dokument som inneholder langt mer enn EBAs syn på passivhusstandard.

– Vi ønsker mer fokus på eksisterende bygg. De betyr mer for energibruken enn nybygg og det er alt for få preaksepterte løsninger. Helse- og miljøfarlig avfall er et annet punkt vil bruke tid på. Du kan si at vi ønsker en mer helhetlig debatt om klima, miljø og energi enn vi til nå har hatt, sier Sandnes.

Les også: – Passivhus blir standardhus

Ønsker ikke omkamp

Jon Sandnes sier at EBA ikke ønsker en omkamp med BNL som ikke ønsker påbud om passivhus før 2020, som er siste frist satt av EU.

– Vi ser at spennvidden er der, vi legger ikke opp til en debatt om år. Jeg ønsker også en debatt om mer helhetlig planlegging, næringen er for opptatt av enkeltting. Vi må bli mer opptatt av helheten og tvinge frem samhandling mellom aktørene. Da skal vi klare å levere.

Rannveig Landet, direktør for miljø og energi i BNL, sitter i EBA-utvalget. Hun avviser at det kan oppstå vanskeligheter om EBA går imot BNLs syn.

– Det eneste det er dissens om i Arnstadutvaglet er tidspunktet, også BNL er for passivhusnivå. Vi ønsker at så mange som mulig skal bygge passivhus. Men det er viktig at vi er skikkelig forberedt og vi ønsker ikke påbud før i 2020, sier Landet.

Byggenæringen: Full passivhus-splid i byggenæringen

Les mer:

– Vi er ikke for passive

Inkompetansens høyborg

Trenger kjøleanlegg i lavenergihus

Passivhus med leire, halm og treskruer

– Passivhus er teknologisk overmot

Mest å spare i eksisterende bygg

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.