Entreprenør krever 218 millioner – viser til stor svikt i Vegvesenets prosjektering av Hundvågtunnelen

Uenige om hvem som skal betale for massetransport, økte riggkostnader, endringer av prosjektet underveis og arbeid knyttet til mer krevende grunnforhold enn antatt.

Entreprenør krever 218 millioner – viser til stor svikt i Vegvesenets prosjektering av Hundvågtunnelen
KruseRisa varseler søksmål til Statens Vegvesen med et krav på 218 millioner kroner for arbeidet med Hundvågtunnelen. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Mens Ryfasttunnelen åpnet i slutten av desember åpner andre del av Ryfastprosjektet, Hundvågtunnelen, i februar.