Enova vil gi dobbel støtte

Enova vil gi dobbel støtte
DOBBELT STØTTE: Høyre advarer mot å gi både elsertifikater og investeringsstøtte til umoden teknologi, fordi det kan forstyrre elsertifikatmarkedet slik at Norge ikke får sin andel av elsertifikatkaka. Illustrasjonen fra Hammerfest strøm viser en 1 MW tidevannsturbin. Bilde: Hammerfest Strøm

Elsertifikater

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft får en inntekt fra salg av elsertifikater i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk energi.
  • Myndighetene skaper et marked ved å pålegge strømkundene å kjøpe sertifikatene.
  • Inntekten fra elsertifikatene (også kalt grønne sertifikater) skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar kraftproduksjon.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, som etter planen skal tre i kraft ved årsskiftet, blir teknologinøytralt.

Det innebærer at moden vannkraftteknologi får akkurat samme støtte per produserte megawattime som dyrere teknologier, for eksempel vindkraft, biokraft og bølgekraft.

Både støtte og sertifikater

Dermed fremmer ikke elsertifikatene utviklingen av energiteknologi, påpeker Enova i sitt høringsinnspill til elsertifikatforskriften.

Siden umodne teknologier krever høye investeringer og høy risiko i forhold til forventet energiproduksjon, bør de kunne få både investeringsstøtte og elsertifikater, mener Enova.

Hvis umodne teknologier ikke får elsertifikater, kan det føre til at de demonteres tidligere enn ønskelig og erstattes med konvensjonelle anlegg for å kunne motta elsertifikater, advarer det statlige foretaket.Sverige har dobbeltstøtte

I Sverige, som allerede har et fungerende elsertifikatmarked som Norge skal koble seg på fra årsskiftet, kan solcelleanlegg og havbasert vindkraft i dag motta både investeringsstøtte og elsertifikater.

Ifølge elsertifikatavtalen Norge har inngått med Sverige, skal det i framtiden være mulig å gi slik dobbel støtte av hver part etter samråd.

Men ønsker partene på egen hånd å støtte en viss teknologi, «bør denne teknologien ikke omfattes også av elsertifikatsystemet», ifølge avtalen.– Forrykker konkurransen IKKE RIKTIG: Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling mener det blir feil å gi dobbelstøtte. Jannicke Nilsen

– Forrykker konkurransen

Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling mener det blir feil å gi dobbel støtte. Hun viser til at det blir en “landskamp” mellom Norge og Sverige om hvem som klarer å tiltrekke seg mest av de 26,4 terawattimene som skal bygges ut innen 2020.

– Ekstra subsidier vil kunne forrykke konkurransesituasjonen mellom de to landene. Vi må ha en ambisjon om at minimum 13,2 TWh investeres i Norge, og da ville det være uheldig om Sverige for eksempel ga dobbelt støtte til noen av sine aktører. Tilsvarende vil svenskene synes det samme, sier Meling.

Les også: Høyre vil gi elsertifikater til bygg

Statsbygg: Vil ha elsertifikater for bygg– Uryddig

Også Frp advarer mot dobbelt støtte.

– Vi opplever det som uryddig å blande bevilgninger til teknologiutvikling med grønne sertifikater. Da legger man opp til at umodne teknologier i store volum skal kunne konkurrere i et kommersielt marked. Vi frykter det vil bety at for mye penger brukes på stål og betong, fremfor at man vektlegger nødvendig kunnskapsutvikling og småskala utprøving, sier Frps energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

Partiet mener staten bør stimulere til teknologiutvikling, og ønsker at dette skal skje gjennom å øke bevilgningene til forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og ikke gjennom Enova.– Ikke store utslag

Bransjeorganisasjonen Energi Norge liker i utgangspunktet heller ikke dobbelt støtte.

– Prinsipielt bør man unngå doble virkemidler. Samtidig snakker man her om demo- og pilotprosjekter som ikke bør gi store utslag på sertifikatprisen. Om man velger å gjøre dette i Norge, så bør det avstemmes med Sverige slik at vi ikke lager ulike rammebetingelser i Sverige og Norge. Vi har hele tiden understreket behovet for å få harmoniserte regler rundt elsertifikatordningen, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen i Energi Norge.

Olje- og energidepartementet ønsker ikke å kommentere saken før de har gått grundig gjennom de over 70 høringsuttalelsene de har mottatt om elsertifikatforskriften.

Statoil vil slippe sertifikatene

Professor om grønne sertifikater: <br/> – Vi kan bli et forbilde for Europa

– Stort kraftpotensial i kloakken

Energieffektivisering kan gi priskollaps

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.