MARITIM

Enova-støtte til tre ammoniakkskip

Skarv Shipping får 130 millioner kroner i støtte til å bygge tre bulkskip som blir så å si utslippsfrie.

LMG Marin har designet bulkskip for Skarv Shipping Solutions. Den kan komme i ulike varianter- med og uten rotorseil og med eller uten selvlosser.  4.000-tonneren er 88,4 meter lang. og 15,6 meter bred.
LMG Marin har designet bulkskip for Skarv Shipping Solutions. Den kan komme i ulike varianter- med og uten rotorseil og med eller uten selvlosser. 4.000-tonneren er 88,4 meter lang. og 15,6 meter bred. Illustrasjon: LMG Marin

Med ammoniakkmotorer fra Wärtsilä, store batteripakker på 5 MWh, landstrøm, mulig rotorseil og svært eneregieffektive skrog, vil bulkfartøyene til Skarv Shipping Solutions ha ca. 90 prosent lavere utslipp enn tilsvarende dieseldrevne lasteskip.