KRAFT

Enøk-støtte i hjemmet må vente på utredning av andre fradrag

Amatørmessig og for treigt av regjeringen, mener Bellona.

Utredningene av ulike skattefradrag som regjeringen varslet i sitt statsbudsjett, kan gi krise i enøk-bransjen, advarer Norsk Varmepumpeforening og Bellona.
Utredningene av ulike skattefradrag som regjeringen varslet i sitt statsbudsjett, kan gi krise i enøk-bransjen, advarer Norsk Varmepumpeforening og Bellona.

Utredningen av ROT-ordningen

  • I forlslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gå grundig gjennom erfaringene med det svenske ROT-fradraget (fradrag for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) som ble innført i 2009. Ordningen gir skattefradrag for arbeidskostnader knyttet til arbeid i eid bolig og fritidsbolig. Maksimumsbeløpet på 50 000 svenske kroner per person omfatter også eventuelt skattefradrag under RUT-fradraget (husrengjøring, klesarbeid, hagearbeid, barnepass og annet tilsyn).
  • Skattefradraget utgjør 50 prosent av arbeidskostnadene. Ordningen ble innført for å redusere svart arbeid og som et konjunkturtiltak i en periode med høy arbeidsledighet som følge av finanskrisen. Skattefradragene knyttet til ROT-fradraget er anslått til 13,7 mrd. SEK i 2013.
  • Et fradrag for investeringer i enøk skal stimulere til ytterligere tiltak for energieffektivisering i hjemmet, mens et ROT-fradrag i Norge kan være et tiltak for å begrense bruken av svart arbeid i byggebransjen. Hvor effektive slike ordninger antas å være for å nå disse målene vil ifølge budsjettforslaget stå sentralt i vurderingene. Ordningener på skattesiden må også vurderes opp mot andre alternativer.
  • I vurderingen vil det bli lagt vekt på de administrative og økonomiske konsekvensene for skattyterne, næringslivet og skattemyndighetene. En ny ordning bør være enkel å administrere for ligningsmyndighetene og enkel å forholde seg til for skattyterne. Unødig byråkrati bør unngås.

 

Regjeringen har tidligere varslet at den vil innføre skattefradrag for enøk-tiltak i hjemmet.

Bransjen frykter imidlertid krise fordi folk blir sittende på gjerdet, uten å investere, i påvente av at ordningen trer i kraft.

I går krevde blant annet Venstre at ordningen trer i kraft allerede fra årsskiftet.

Sammenhenger

I sitt forslag til statsbudsjett, som regjeringen la fram i dag, kom den imidlertid med forslag om at de varslede fradragene for enøk-investeringer skal utredes sammen med såkalt ROT-fradrag (fra den svenske ordningen for fradrag for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg), som er et fradrag for vedlikeholdskostnader i hjemmet.

«Ordningene er delvis overlappende og reiser mange av de samme problemstillingene. Det er derfor naturlig å vurdere dem i sammenheng. En må også se på forholdet til ordninger der støtte gis over budsjettets utgiftsside til energieffektivisering av boliger, blant annet i regi av Enova, Husbanken og ulike kommunale tiltak», heter det i budsjettetforslaget.

Regjeringen vil nå «gå grundig gjennom erfaringene med det svenske ROT-fradraget som ble innført i 2009» (se faktaboks).

Les også: Varmepumpeleverandør kritisk til solfanger-forskning

– Feil rekkefølge

Bellonas seniorrådgiver for energieffektivisering i bygg, Guro Nereng, reagerer kraftig, og frykter nå at man må vente lenge på at enøk-ordningen trer i kraft, og at folk vil sette seg på gjerdet og vente med enøk-investeringene.

– Her varsler man i både Sundvoldenplattformen og i samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf, Høyre og Frp at skattefradrag for enøk skal innføres, og at ROT-fradrag skal utredes. Det ligger en helt klar prioritering i de formuleringene, men nå må altså enøk-støtten vente. Regjeringen burde jo bare sørget for å få på plass enøk-virkemiddelet først, og så måtte en helt sentral del av utredningen om ROT-fradrag dreie seg om hvordan det kan rigges som et supplement til enøk-ordningen, slik at enøk-etterspørselen ikke svekkes, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Hvis folk slutter å investere i enøk-tiltak, vil det kunne føre til at selskaper går over ende.

– Dette kan bety mye for bransjen. Verken miljøet eller næringen er tjent med at seriøse selskaper må si opp dyktige medarbeidere eller i verste fall går konkurs, sier hun.

Hun kaller den blåblå regjeringens behandling av saken for «amatørmessig».

– Idet man kunngjorde begge disse virkemidlene må man med respekt å melde også skjønne hva man gjør. Nå må KrF og Venstre på banen og drive både voksenopplæring og miljøkamp, sier hun.

Les også: – Energisparing gjennom effektivisering er en illusjon

Tar kampen til Stortinget

Daglig leder Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (Novap) er også svært kritisk til budsjettforslaget.

– Vi forstår ikke hvorfor det nå er dukket opp et behov nå for å utrede dette tiltaket når de i regjeringserklæringen formulerer seg som om dette er noe som skal innføres uten å ta forbehold om utredning som de gjør på ROT-fradrag, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han mener dette ville være et stort nederlag både for regjeringen og for de bransjer som arbeider med tiltak for energieffektivisering. Men har har ikke gitt opp kampen for en rask innføring av enøk-fradragene.

– Det positive er at vi har fått tilbakemeldinger gjennom høringer i ulike stortingskomiteer om at det er bred enighet om at skattefritak for enøktiltak må innføres fra 1. januar 2014 når det så tydelig er kommunisert i regjeringsplattformen. Hvis den politiske viljen er til stede, mener vi at det vil være mulig å få dette systemet raskt på plass, sier Baardsen.

Vil ha kvitteringsordning

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken,  advarer også mot at folk vil slutte å investere i enøk-tiltak fram til ordningen kommer på plass. Han foreslår derfor at den blåblå regjeringen gjør det samme som de rødgrønne og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) gjorde i 2006.

- Det bør innføres en ordning der folk får beskjed om at de kan ta vare på kvitteringene sine når de nå kjøper varmepumper og gjør andre investeringer i enøk-tiltak, og at de kan få tilbake penger når ordningen innføres. Slik kan vi sikre at energieffektiviseringen ikke stopper opp, sier han til Teknisk Ukeblad.

Ikke alt på en gang

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet svarer i en epost slik på kritikken fra Bellona og Varmepumpeforeningen:

"Vi har vært tydelige på at det ikke er mulig å gjennomføre hele regjeringsplattformen allerede denne høsten. I tilleggsproposisjonen som vi la fram i dag prioriterer vi skattelettelser som vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig og trygge grunnlaget for velferd også i framtiden".

Han understreker videre at ordningen skal være enkel å administrere for ligningsmyndighetene og enkel å forholde seg til for skattyterne.

Les også:

Solfangere danket ut varmepumpe i testhus

Miljøbevegelsen advarer mot å svartvaske strømmen

– At strøm ikke skal brukes til oppvarming, er religion for ingeniørene  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.