– Energikravene blir utfordringen

– Energikravene blir utfordringen
NÆRT: BEs kontorer ligger rett ved regjeringskvartalet. Morten Lie håper og tror at høyblokka kan restaureres. - Det er et flott bygg med symbolverdi, sier han. Bilde: Mona Strande

– Her blir det nok snakk om en så stor ombygging at de nyeste byggtekniske forskriftene vil gjelde, men de kravene kan bli vanskelige å oppnå, sier adm.dir. Morten Lie i Statens bygningstekniske etat (BE).

Britiske rådgivere: Britiske rådgivere: Slik bør regjeringskvartalet sikres

Viktig verneaspekt

Han mener høyblokka har mange kvaliteter i tillegg til å være et flott bygg med symbolverdi, og håper og tror det skal la seg gjøre å renovere det bombeskadde regjeringsbygget.

– Alle er interessert i å få bygget i stand igjen så fort som mulig, og det bør være mulig å få nødvendige dispensasjoner fra TEK-kravene, både i forhold til uforholdsmessige kostnader og hensynet til kulturminneverdier. Regelverket i seg selv vil ikke hindre et godt prosjekt her, sier Lie.

Det er Statsbygg i samarbeid med plan- og bygningsetaten i Oslo kommune som har ansvar for gjenoppbyggingsprosjektet.

Sweco: Tror ikke høyblokka må rives

Morten Lie, administrerende direktør i Statens bygningstekniske etat (BE). BEs lokaler - inkludert Lies kontor - ble også skadet av bomben som eksploderte i regjeringskvartalet 22.07.11. BE holder til på Youngstorget, med utsikt rett mot R4 og Høyblokka.
KNUST: Nesten samtlige vinduer i BE-direktør Morten Lies kontor ble knust av lufttrykket fra bomben. Heldigvis var han ikke på kontoret da eksplosjonen fant sted. Mona Strande

Utfordrende kuldebruer

– Det er nok energikravene som blir utfordringen, spesielt i forhold til kuldebruer i et så gammelt betongbygg. I tillegg bør nok fasader med vinduer restaureres med bedre kvalitet. Jeg er sikker på at Statsbygg vil gjøre en god jobb, og håper også at regjeringen velger å være ambisiøse når de stiller krav i prosjektet, sier Lie.

– Tror du hendelsene 22. juli vil medføre strengere krav til sikkerhet i bygg?

– Jeg tror ikke det vil påvirke regelverket generelt. Men at regjeringen vil sette strengere kravspesifikasjoner til regjeringsbygg er ikke umulig – uavhengig av lov og forskrift.

Les også:

Disse skal rydde Regjeringskvartalet

Nå undersøkes høyblokka innvendig

Kun én av ti var på jobb

– Høyblokka har stor verdi

BILDESERIE: Se ødeleggelsene i Justisdepartementet