E16 KONGSVINGER-E6

E16 fra Kongsvinger til E6: Nye Veier vil gå videre med søndre og nordre korridor

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.

De fire korridorene som prosjektet har arbeidet med: A (rød farge), B (grønn), C (blå) og F (fiolett).
De fire korridorene som prosjektet har arbeidet med: A (rød farge), B (grønn), C (blå) og F (fiolett). Illustrasjon: Nye Veier
25. feb. 2021 - 15:04

– Nye Veier har kommet langt i det faglige utredningsarbeidet og mener det er riktig å presentere dette for kommunene. Vi har vurdert de alternative korridorene opp mot samfunnsmålene for prosjektet som er vedtatt i styret for det interkommunale plansamarbeidet. Så langt er den faglige anbefalingen til Nye Veier ikke å gå videre med F- og B-korridorene, men fortsette arbeidet med C- og A-korridorene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier, i en pressemelding.

Korridor A kobler seg på eksisterende firefeltsvei ved Slobrua. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Korridor A kobler seg på eksisterende firefeltsvei ved Slobrua. Illustrasjon:  Nye Veier

I felles formannskapsmøte orienterte Nye Veier om de faglige utredninger av konsekvenser for både prissatte og ikke-prissatte verdier for de korridorene som inngår i det vedtatte planprogrammet. I tillegg presenterte Nye Veier andre analyser som er beslutningsrelevante for arbeidet med kommunedelplanen. 

– Det har vært en omfattende prosess med medvirkning og flere høringsperioder. Nye Veier med våre rådgivere fra Asplan Viak og Rambøll sitter nå med et betydelig kunnskapsgrunnlag. Det har vært digitale folkemøter for innbyggerne i alle kommunene, medvirkningsmøter med barn og unge, dialogmøter med innbyggere, lag og næringsliv, og møter med regionale myndigheter. Dette har gitt våre fagfolk både nyttig og verdifull kunnskap som er en del av utredningsarbeidet, sier Hobbesland i meldingen.

Korridor C, som tar i bruk lite av de eksisterende firefeltsveiene som Vegvesenet bygde for ikke så mange årene siden. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Korridor C, som tar i bruk lite av de eksisterende firefeltsveiene som Vegvesenet bygde for ikke så mange årene siden. Illustrasjon:  Nye Veier

Det pågår arbeid med å lage kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6. Arbeidet berører de fire kommunene Nes, Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger og er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. De fire ordførerne utgjør styret for dette interkommunale plansamarbeidet.

Planen er å legge planforslag med konsekvensutredning ut på høring ​april/mai 2021. Videre framdrift er at kommunene skal behandle endelig forslag til kommunedelplan til høsten.

De fire korridorene som prosjektet har arbeidet med: A (rød farge), B (grønn), C (blå) og F (fiolett). <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
De fire korridorene som prosjektet har arbeidet med: A (rød farge), B (grønn), C (blå) og F (fiolett). Illustrasjon:  Nye Veier

– Det er et svært omfattende faglig materiale kommunene nå skal sette seg inn. Vi har forståelse for at det er behov for modning og at kommunene trenger tid til å sette seg inn i dette, gjennomgå analysene, anbefalingene og de skriftlige fagrapportene som er under arbeid. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene er helt vesentlig for den videre dialogen Nye Veier skal ha med de fire kommunene, kommunene imellom og med regionale og statlige myndigheter. Alle kommunene ønsker ny vei for de ser at det løser trafikale problemer, øker trafikksikkerheten og bidrar til verdiskaping i regionen, sier Hobbesland. 

22. mars legger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) et nytt og etter han mening en mer realistisk Nasjonal Transportplan enn den som han overtok etter regjeringen Solberg.
Les også

Neppe nok til at Nygård får en plass i historiebøkene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.