Disse ti veiprosjektene viste en negativ nytte på 90 milliarder kroner – Likevel vil politikerne prioritere å bygge dem

Den negative nytten i veiprosjekter har økt for hver transportplan, men nå krever Stortinget en gjennomgang av kostnadene.

Disse ti veiprosjektene viste en negativ nytte på 90 milliarder kroner – Likevel vil politikerne prioritere å bygge dem
De ti mest ulønnsomme veiprosjektene i NTP har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på 90 milliarder kroner. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Investeringene i veiprosjekter har økt kraftig de siste årene, i takt med det har også omfanget av prosjektene økt, og kostnadene.