Digitalt sammenkoblede lastebiler skal senke drivstofforbruket og bedre trafikksikkerheten 

Digitalt sammenkoblede lastebiler er tidligere testet på firefelts motorveier. På smale, svingete veier i Nord-Norge møtte de på noen utfordringer.

Digitalt sammenkoblede lastebiler skal senke drivstofforbruket og bedre trafikksikkerheten 
I samarbeid med Finske Ahola og NTNU har Statens Vegvesen testet å koble sammen lastebiler til såkalte tungbil-tog, eller truck trains. Foto: Statens Vegvesen

På de smale, svingete veiene mellom Riksvei 77 Junkerdalen og E6 ved Storjord i Nordland kunne man nylig se tre hvite og lilla vogntog kjøre etter hverandre i akkurat samme hastighet, med helt likt mellomrom seg imellom.