- Det grønne må bli god butikk

To nye rapporter beskriver hvordan norske bedrifter kan bidra til å nå klimamålene.

- Det grønne må bli god butikk
Renere energiformer må tas i bruk Verens første skip for frakt av flytende hydrogen er under bygging. Bilde: Kawasaki Heavy Industries/tu.no

Norge og verden har dårlig tid. Klima og miljø kan true framtida om ikke næringslivet bidrar og kan gjøre butikk på å være grønn. Myndighetene spiller en sentral rolle både ved å legge til rette for, og å skape et marked.