OLJE OG GASS

Derfor er Aasta Hansteen et risikoprosjekt

Gassfeltet kan bli et tapssluk for den norske stat.

Aasta Hansteen risikerer å bli et tapsprosjekt for Norge.
Aasta Hansteen risikerer å bli et tapsprosjekt for Norge.
16. mai 2013 - 09:48

I dag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgjøre om Statoil får bygge ut Aasta Hansteen-feltet. Utbyggingen kan fort bli ulønnsom.

Avhengig av flere funn

Ifølge beregninger gjort av Oljedirektoratet blir ikke prosjektet lønnsomt dersom det ikke bygges ut flere funn i området.

I proposisjonen til Stortinget skriver regjeringen at prosjektet er lønnsomt med en gasspris på 1,64 kroner per Sm3. Men det blir ikke informert om at dette forutsetter at flere felt knyttes opp til Polarled-rørledningen.

Tall som Teknisk Ukeblad har fått viser at gassprisen må være rundt bli 2,6 kroner per Sm3 dersom Aasta Hansteen må bære denne kostnaden alene.

I sin perspektivmelding anslår regjeringen at gassprisen vil ligge på 1,90 kroner.

Les mer:

– Graverende feil i Aasta Hansteen-saken

Oljeveteran vil stoppe storutbygging  

Usikker prisutvikling

Det er også stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen på gass i Europa. I USA har prisene rast som følge av den såkalte skifergassrevolusjonen.

Dersom gassprisene blir så lave som enkelte tror, kommer det muligens ikke nye utbygginger som kan fylle Polarled.

En annen utfordring med Aasta Hansteen-prosjektet er at det allerede koker i den norske olje- og gassbransjen.

Flere mener at man med fordel kunne utsatt Aasta Hansteen i et år eller to for å sikre at det er kapasitet i markedet til å gjennomføre de mange tidskritiske prosjektene på gamle felt på sokkelen.

Full gass

Men olje- og energiminister Ola Borten Moe vil ikke holde igjen noe som helst.

– Petroleumsmeldingen beskriver behovet for en parallell satsing på videreutvikling av ressurser i felt, utbygging av nye funn og leting etter ikke påviste ressurser i åpnede og uåpnede områder for å nå denne målsettingen. Et høyt aktivitetsnivå er en nødvendig forutsetning for å realisere det langsiktige potensialet for verdiskaping vi har på norsk sokkel, skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Statsråden mener Hansteen-prosjektet er robust.

– Det er riktig å legge vekt på den verdi infrastrukturen som etableres har ved at den muliggjør utbygging av flere funn. Eiere i flere aktuelle funn deltar som investorer i Polarled. På bakgrunn av dette er det verken samfunnsøkonomisk riktig eller hensiktsmessig at Aasta Hansteen skal bære hele kostnaden ved Polarled.

Les mer:

Aasta Hansteen: Krevende, dyrt og usikkert

– Mulig lovbrudd i Aasta Hansteen-behandlingen

Lav nåverdi

Men uansett hvilket regnestykke man benytter seg av, er det liten tvil om at Aasta Hansteen har en uvanlig lav nåverdi i forhold til størrelsen på investeringene.

Her er en oversikt over aktuelle utbyggingsplaner og beregnet nåverdi før skatt:

 InvesteringerBeregnet nåverdi
Aasta Hansteen54 mrd11,1 mrd*
Ekofisk sør27,3 mrd21,2 mrd
Eldfisk II36,6 mrd9,2 mrd**
Åsgård subseakompresjon12,5 mrd22,9 mrd
Gina Krog29,1 mrd12,7 mrd
Ivar Aasen24,3 mrd13 mrd
Martin Linge25,6 mrd7,6 mrd
Knarr sentral11,2 mrd8,1 mrd

*: Forutsetter at Zidane og Linnorm bygges ut. Ulønnsomt ellers.

**: 2011-kroner

- Selskapenes ansvar

Olje- og energiministeren understreker at det er rettighetshaverne i den enkelte utvinningstillatelse som er ansvarlig for å modne frem og beslutte et utbyggingsprosjekt før dette legges frem for godkjennelse hos myndighetene.

– Departementet behandler utbyggingsplanene når disse mottas og godkjenner de utbyggingsprosjektene som tilfredsstiller myndighetenes krav, skriver han.

Bellona leder Frederic Hauge mener alle i energi- og miljøkomiteen bør lese rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene I feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun i 2000.

– Aasta Hansteen vil sannsynligvis gi mange lignende funn, sier han.

Riksrevisjonen konkluderte med at energi- og miljøkomiteen ikke hadde gjort en grundig nok jobb.

– Komiteen mente blant annet at selv om det var stor kompleksitet i prosjektene med tilhørende høyrisiko, ville ikke dette frita myndighetene fra ansvaet for å kvalitetssikre kostnadsanalyser slik petroleumsloven beskriver, står det i Kontroll- og konstitusjonskomiteens konklusjon.

– Viktige prosjekter

Olje- og energiministeren fastholder at myndighetene har opptrådt etter boka.

– Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet og Polarled er svært viktige utbyggingsprosjekter for den videre utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norskehavet. Prosjektene innebærer investeringer i ny infrastruktur som åpner opp for en ny gassregion i den nordlige delen av Norskehavet.

Les også:

Ser på porene i stein for å få ut mer olje

Åpner for Yme-skrinlegging

 – Aktivitetsnivået er så høyt at vi lurer på om vi har nok kompetente folk til å gjøre jobben ordentlig  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.