BYGG

Denne omveien må du kjøre i ett år til

Arbeidet med ny E16-tunnel starter denne måneden.

Mona StrandeMona StrandeJournalist
1. aug. 2012 - 09:15

E16 NESTUNNELEN

 • Nestunnelen ligger cirka 5 kilometer nord-vest for Sollihøgda langs E16 mellom Oslo og Hønefoss. E16 er hovedforbindelsen for veitrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.
 • Tunnelen er 1276 meter lang og 9 meter bred, og inngår i veganlegget E16 Sønsterud – Rørvik som ble åpnet i desember 1988. Daglig har i gjennomsnitt 11.000 kjøretøy kjørt gjennom tunnelen.
 • 5. mars 2011 falt et 200 kilo tungt flak med sprøytebetong ned fra taket i tunnelen. 25. mars 2011 bestemte Statens vegvesen å stenge tunnelen, etter en nesten tre uker lang observasjonsperiode og grundige geologiske undersøkelser.
 • Etter stengingen jobbet en gruppe fra Statens vegvesen med å kartlegge rehabiliteringsbehovet for tunnelen. Gruppen la frem flere løsninger. Samferdselsdepartementet valgte 13. mai 2011 den mest omfattende løsningen: Full rehabilitering.
 • Fylkesvei 155 ble brukt som omkjøringsvei i begynnelsen, men fordi denne ikke fungerte tilfredsstillende for 12.000 kjøretøy i døgnet ble det gjennomført en forsert prosjektering av ny omkjøringsvei mellom fylkesvei 155 ved Nes og E16 nord for Nestunnelen. Denne omkjøringsveien er 800 meter lang, og ble åpnet 3. oktober 2011.
 • Først ble gjenåpningstidspunkt for ny tunnel satt til desember 2012, men problemer med å få tak i rådgivende ingeniører som kunne prosjektere rehabiliteringsjobben forsinket prosjektet.
 • Berg- og bygningsmessige arbeider ble til slutt prosjektert av Multiconsult, og elektroarbeider prosjekteres av Rasmussen & Strand.
 • HAB Construction var ferdige med å renske tunnelen for alle gamle installasjoner 26. mars 2012.
 • 13. juli 2012 ble det klart at det sveitsike selskapet Implenia (tidligere Betonmast Anlegg) er tildelt kontrakten på berg- og bygningsmessige arbeider i Nestunnelen. Kontrakten er den største i rehabiliteringsarbeidet, og har en kontraktsum på 83,4 millioner kroner eks. mva. De starter arbeidet i august 2012.
 • Ferdigfrist for Implenia er 4. mars 2013. Elektroarbeidene skal starte i februar (denne jobben vil bli utlyst i oktober). Etter at alle tunnelarbeidene er ferdig må alle installasjoner testes og godkjennes, og opplæring og redningsøvelse må gjennomføres.
 • Planen er nå at Nestunnelen skal gjenåpnes senest i oktober 2013.

Nestunnelen ble stengt 25. mars 2011, etter at et 200 kilo tungt flak med sprøytebetong falt ned fra taket i tunnelen tre uker tidligere.

Siden den gang har alle de 12.000 kjøretøyene i døgnet på E16 mellom Oslo og Ringerike, Hallingdal, Valdres eller Bergen måttet kjøre utenom tunnelen i Hole i Buskerud.

Det blir de nødt til å gjøre i minst et år til, for den nye Nestunnelen er nå først planlagt åpnet i oktober 2013.

Omfattende jobb

Men det er lys i tunnelen: Allerede denne måneden vil Implenia, som bare for to uker siden ble tildelt kontrakten for berg- og bygningsmessige arbeider, starte arbeidet med det omfattende rehabiliteringsprosjektet.

De skal restaurere hele den eksisterende Nestunnelen, som i dag er rensket og står der som et tomt hulrom i berget. Kontrakten på 83,4 millioner kroner eks. mva. omfatter sikring av tunnelen mot vann og frost med isolerte betongelementer i veggene, og hvelv av PE-skum med nettarmert sprøytebetong i hengen.

I tillegg skal de utføre stabilitetssikring og sprengning av 13.000 m3 i forbindelse med nød- og servicenisjer, tekniske rom og deler av fremtidige rømningsveier. I kontrakten inngår også arbeid med føringsveier for kabler, overvann- og drensledninger.

Navarsete: Vil heller ha vei enn intercity

Et hasteprosjekt

Til sammen vil det gå med 9500 m2 betongelementer, 16.000 m2 PE-skum og 2700 m3 sprøytebetong. Til stabilitetssikring trengs 2800 fjellbolter.

– Nå skal vi først etablere planverk for alle forhold og få på plass nøkkelroller i organisasjonen, arbeidskraft, maskiner og kritiske innkjøpsavtaler. Dette er et hasteprosjekt, og vi vil kjøre en så rask prosedyre som mulig. Mot slutten av august bør det begynne å skje noe på anleggsområdet, sier Geir Nilsen i Implenia til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Slik blir nye E18

Hva ville du gjort med så mye stein?  

Ingeniørmangel

Statens vegvesens prosjektleder, Tore Braaten, ser frem til anleggsstart så snart entreprenøren er klar.

Prosjektet har nemlig ikke vært noen dans på roser:

– Nestunnelen var planlagt rehabilitert, men i Nasjonal transportplan (NTP) var det forutsatt at de første 3 millionene til dette prosjektet skulle komme i 2013 og resten fra 2014. Når vi da ble nødt til å stenge tunnelen allerede i mars 2011, hadde vi ingen prosjektmidler å ta av og heller ingen ferdige planer. I tillegg var alle relevante rådgivende ingeniører opptatt med andre prosjekter, så det tok tid før noen hadde kapasitet til å ta på seg prosjekteringsjobben, forklarer Braaten.

Statens vegvesen brukte derfor egne folk til å gjøre en forsert prosjektering av ny omkjøringsvei, i tillegg til kartlegginger i og rundt tunnelen, undersøkelser knyttet til naturmiljø, fortidsminner og geologiske forhold. De måtte også erverve grunn til prosjektet, siden de ikke eide grunnen omkjøringsveien måtte bygges på. Oppdagelsen av en sjelden billeart langs traseen for omkjøringsveien førte også med seg ekstra arbeid, inkludert bygging av et innsektshabitat.

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ga klarsignal til bygging av omkjøringsveien 13. mai i fjor. Entreprenøren startet arbeidet allerede 11. juli, og de var ferdige 1. oktober. Veien åpnet 3. oktober (på grunn av minnearrangement på nærliggende Utøya 1. oktober).

Vegdirektøren: – Vi leter etter ingeniører i Sverige, Irland og Sør-Europa

RIF: Tror ikke mer penger gir samferdselsløft

Kutter hjørner

– På grunn av en rammeavtale med Multiconsult kunne de starte prosjekteringen i januar i år, men elektroprosjekteringen fikk vi først klarhet i ved påsketider. Bruk av veiledende kunngjøring har gjort det mulig med kortere tilbudsfrister. Intern saksbehandling og tilbudsbehandling har dessuten gått svært raskt. Den kontrakten vi nå starter opp var på plass i løpet av en uke etter tilbudsfristen.

Neste kontrakt ut er elektrokontrakten som inneholder alle el- og e-kom-installasjoner i tillegg til trafikkstyring. Dette arbeidet kan starte opp 4. februar 2013.

– Flere har ment arbeidet går tregt, men for et prosjekt uten klar finansiering og avsatt personell, mener jeg fremdriften har vært så god som den kan være. Vi kutter alle de hjørnene vi kan så lenge det ikke går ut over formelle krav, kvalitet og sikkerhet, sier Braaten.

DEBATT:

Tar tak mot takras i tunneler

– Baklengssalto for norsk tunnelbygging

– Frykter at vi mister vår tunnelkompetanse  

Fremtidig to-løpstunnel

Statens vegvesen forventer at nye Nestunnelen kan åpne i oktober 2013. Senest.

– Vi åpner tidligere hvis vi kan, sier Braaten, og legger til at oktober-fristen er satt med utgangspunkt i at man skal ha nødvendig tid til testing, sikkerhetsgodkjenning, opplæring og øvelser etter at selve tunnelen er ferdigstilt.

Når tunnelen åpner vil den også være klargjort for et løp nummer to.

Det er fordi Nestunnelen vil trenge to løp når det større utbyggingsprosjektet av ny E16 fra Bjørum i Bærum til Rørvik i Hole bygges ut som firefelts motorvei (se kart i bildekarusellen øverst i saken).

Ut fra sikkerhetskrav vil det også være nødvendig med rømningsveier fra 2019. De to tunnelløpene vil være rømningsvei for hverandre i den fremtidige løsningen.

I transportetatens forslag til ny NTP for perioden 2014 – 2023 er delstrekningen fra Bjørum til Rørvik ikke prioritert før 2018. Forslaget skal behandles av Stortinget i 2013.

– Vi legger derfor til rette for fremtidig løp nummer to allerede nå, blant annet ved å bygge nye tekniske rom tilpasset begge tunnelene, og å forberede tverrslagene for rømningsveier mellom de to løpene, sier Braaten.

Den rehabiliterte Nestunnelen som skal stå klar neste høst, blir sydgående løp i en fremtidig toløpsløsning.

Fikk du med deg disse sakene?

Dette gjør du når det brenner i tunnelen  

Norge sett fra veien i 300 år

Hemningsløse ingeniører søkes

36000 kilometer ståltråd skal bære Hardangerbrua  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.