Den gamle europaveien tar en time og 15 min å kjøre – ny vei vil mer enn halverer reisetiden 

62 prosent av nye E39 i Lyngdal skal gå i tunnel, i tillegg skal det bygges en bru mellom to av de lange tunnelene. Løsningen er med på å halvere reisetiden fra Lyngdal til Kristiansand, men har en pris på hele 400.000 kroner per meter.

Den gamle europaveien tar en time og 15 min å kjøre – ny vei vil mer enn halverer reisetiden 
Mellom to lange tunneler skal det bygges en 70 meter høy bru. Illustrasjon: Nye Veier

I dag tar det tre timer å kjøre mellom Kristiansand og Ålgård. Den gamle veien er full av svinger, med dårlig bæreevne og svært varierende fartsgrenser. I tillegg har det vært en jevn strøm av både mindre og større trafikkulykker de siste årene.