De skal redde Autosys

De skal redde Autosys
KRONGLETE VEI: Noen nær døden-opplevelser til tross: Det omfattende Autosys-prosjektet fra Statens vegvesen blir gjennomført. Bilde: Scanpix

Fra Autosys til Au2sys til Autosys igjen

  • Au2sys var navnet på det nye motorvogn- og førerkortregisteret, som skulle overta for dagens Autosys. I dag skal det moderniserte produktet beholde det originale navnet.
  • Autosys er et av landets største datasystemer med 150 millioner oppslag i året.
  • Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger.
  • Systemet har 20.000 brukere, i hovedsak trafikkskoler, bilforhandlere, politi og Toll- og avgiftsdirektoratet.
  • Det nye systemet skal bli enklere å bruke, med mer selvbetjening over nettet og begrense manuelle overføringer som åpner for feil.

De fem – Accenture, Bouvet, EDB, IBM (Ciber og Bekk som underleverandører) og Steria – har allerede vært gjennom en prekvalifiseringsprosess, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Fristen for å levere tilbud er 1. oktober. Vi forventer å inngå kontrakt innen 31. januar 2011. Vi vil derfor parallelt med leverandørenes tilbudsarbeid forberede seg på både forhandlingsfasen, løsningsbeskrivelsesfasen og leveranseforberedelser, sier fungerende prosjektleder Steinar Rask.

Les bakgrunn: Budsjettsmell for nytt motorvognregister

IT-prosjekt ute av kontroll

Kostbar moro

Ved ferdigstillelse i 2014 vil Statens vegvesen ha brukt nærmere 750 millioner kroner på systemet, som vil være et av de største og mest komplekse IKT-løsninger innen det offentlige i Norge.

Les også: Nytt register koster 750 millioner

Kostnadsbombe for Vegdirektoratet

It-rydding i Vegvesenet

Målet med Autosys-prosjektet (det planlagte arvtaker-systemet hadde også på et punkt stavemåten Au2sys) har hele tiden vært å modernisere det nasjonale kjøretøy- og førerkortregisteret gjennom enhetlige IKT-løsninger.

Må lages fra scratch

«Autosys ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, og tilfredsstiller ikke i dag kravene til en moderne IKT-løsning – verken når det gjelder informasjon, funksjonalitet eller integrasjon med andre interne og eksterne systemer», innrømmes det i pressemeldingen.

– Innen dette området finnes det ingen hyllevareprodukter og eller andre lands løsninger som kan benyttes, så mye av arbeidet vil være rene utviklingsoppgaver. Foruten Statens vegvesen vil flere, blant annet Tollvesenet, politiet, bilforhandlerne og forsikringsselskaper være storbrukere av Autosys. Fra å bruke flere systemer med for lav kvalitet og gammel teknologi, vil vi få en framtidsrettet, brukervennlig og driftssikker IKT-løsning, sier Rask.

Les også: Kampen mot IT-fiaskoene

Les mer om: