OLJE OG GASS

Danske forskere vil gjøre CO2-utslipp om til en viktig gassressurs

På Aarhus Universitet har forskere og danske bedrifter utviklet et pilotanlegg som kan omdanne CO2 til metangass.

Siden 2016 har forskere på Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet gjennomført pilotforsøk på anlegget i Foulum ved Viborg. Gjennom elektrolyse og katalyse omdannes drivhusgassen CO2 til metangass, som kan lagres og distribueres på naturgassnettet.
Siden 2016 har forskere på Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet gjennomført pilotforsøk på anlegget i Foulum ved Viborg. Gjennom elektrolyse og katalyse omdannes drivhusgassen CO2 til metangass, som kan lagres og distribueres på naturgassnettet. Foto: digitaltdrivhus.dk
NINA ERRBOE, ING.DK
20. juli 2018 - 19:15

Ingeniører fra Aarhus Universitet vil omdanne CO2 fra skadelig drivhusgass i atmosfæren til miljøvennlig energi i naturgassnettet.

Sammen med den danske petrokjemi-giganten Haldor Topsøe og en rekke bedrifter har forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab utviklet en teknologi som kan omdanne CO2 og vann til metangass ved hjelp av strøm.

Hvis denne energien kommer fra vindkraft, vil gassen få en enda lavere klimapåvirkning.

– Dette er virkelig lovende teknologi som ikke bare er CO2-nøytral. I framstillingsprosessen forbruker vi CO2, og på den måten reduserer vi utslippene våre og dermed klimabelastningen, sier Christian Dannesboe, som er ph.d.-student ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, i en pressemelding.

Omdanner karbondioksid

Teknologien består i å omdanne CO2 og vann til metan gjennom to kjemiske prosesser. Først spaltes vann til oksygen og hydrogen ved hjelp av såkalt høytemperatur-elektrolyse.

Etterpå blir hydrogenet sammen med CO2 omdannet til metangass gjennom en katalytisk prosess.

Ifølge forskernes tall ligger den elektriske effektiviteten for elektrolysen på mellom 96–100 prosent, mens pilotanlegget har en samlet virkningsgrad på ca. 80 prosent.

Under katalysen dannes det varme, men den kan utnyttes andre steder i prosessen til fordampning av vann innenfor elektrolysen. Men forskerne jobber kontinuerlig med å redusere varmetapet i det pilotanlegget som har vært i drift siden 2016 hos Aarhus Universitet i Foulum.

CO2 kan være en ressurs

Metoden for å omdanne CO2 har spesielt et potensial innen biogassektoren, siden biogass består av ca. 50 prosent metan og 40 prosent CO2 samt en rekke restprodukter.

Når gassen skal brukes på naturgassnettet, filtreres CO2 bort, og det restproduktet vil forskerne gjerne utnytte.

– Vi har teknologien klar, og den er effektiv i stor skala. Hvis vi valgte å etablere oppgraderingsanlegg til høytemperatur-elektrolyse og katalyse på alle anleggene våre i Danmark, ville vi umiddelbart kunnet dekke 10 prosent av det samlede energiforbruket vårt med bærekraftig gass, sier Christian Dannesboe.

I dag blir pilotanlegget forsynt med CO2 fra biogassproduksjon på universitets andre forsøksanlegg i Foulum ved Viborg. Men på sikt er det mulighet for at metoden også kan gjenbruke CO2 fra luftforurensing i byer.

– Vi må venne oss til å se på karbondioksid som en verdifull ressurs som vi slett ikke har råd til å slippe ut i atmosfæren. På lang sikt kan vi forbedre luftrensingsteknologiene våre, fange inn storbyenes forurensing og bruke den til produksjon av ren metangass, sier ph.d.-studenten.

Fortrengning største fordel

Han understreker at den største fordel ligger i fortrengningen av CO2, siden teknologien ikke kan konkurrere med prisen på naturgass fra bakken.

Gruppen bak pilotanlegget regner med at teknologien vil være klar til å bli realisert i løpet av få år.

Det nåværende anlegget kan produsere 10 m3 metangass i timen, og er støttet av det danske Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.