Med CCS kan naturgass fra norsk sokkel bli en ren energikilde

Fremtiden til naturgass kan bli karbonfangst og hydrogen.

Med CCS kan naturgass fra norsk sokkel bli en ren energikilde
Naturgass fra norsk sokkel kan gjøres utslippsfri med karbonfangstteknologi. Da kan den bli noe mer enn en energiform for overgangen fra fossilt til fornybart. Foto: Helge Hansen/Montag/Equinor

CO2-fangst og -lagring. Med det på plass vil fremtiden for norsk gass plutselig se en del annerledes ut. Det er i hvert fall håpet til ekspertene Teknisk Ukeblad har snakket med.