KARRIERE

– Den absolutt største feilen man kan gjøre er å kaste bort tida på dårlige ledere

Osvald Bjelland får toppledere til å tenke vekst på en ny måte.

Kjører elektrisk: Da Osvald Bjelland fikk høre at det kunne bli kjøreforbud for dieselbiler i Oslo, bestilte han sporenstreks en Tesla og solgte sine to dieselbiler.
Kjører elektrisk: Da Osvald Bjelland fikk høre at det kunne bli kjøreforbud for dieselbiler i Oslo, bestilte han sporenstreks en Tesla og solgte sine to dieselbiler. Bilde: Eirik Helland Urke
29. okt. 2017 - 19:43

Han er mest kjent for å være gift med vår tidligere kulturminister og olje og energiminister Thorhild Widvey. Nettopp derfor kan denne artikkelen være opplysende.

Osvald Bjelland driver nemlig et selskap med nesten 90 ansatte med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i New Delhi og London. Virksomheten handler i essens om få toppledere over hele verden til å samarbeide om løsninger som gir verden ny og bærekraftig vekst.

– Den absolutt største feilen man kan gjøre er å kaste bort tida på dårlige ledere. Samtidig finnes det ikke noe mer spennende enn å samarbeide med nytenkende toppledere.

Fra kontorlandskapet i Industriens og Eksportens hus, eller Indekshuset som det også ble kalt før både Norges Industriforbund og Norges Eksportråd opphørte, driver Bjelland selskapet Xynteo.

Et fellestrekk for medarbeiderne er at de er relativt unge og at de har studert og jobbet i andre land enn Norge. Bjelland sier at de bruker mye tid på rekruttering for å finne gode kandidater.

Takker politikerne: – Shipping og oljeindustri har vært et enestående utstillingsvindu for norsk teknologi takket være forutseende norske politikere på tvers av partigrensene. <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Takker politikerne: – Shipping og oljeindustri har vært et enestående utstillingsvindu for norsk teknologi takket være forutseende norske politikere på tvers av partigrensene. Foto:  Eirik Helland Urke

– Hvorfor jeg ikke har latt meg intervjue før? Det kommer vel av at en stor del av virksomheten vår foregår i utlandet. Først nå satser vi her i Norge og den piloten vi kjører med Exchange/Norway-konferansen i Oslo 15.-16. november blir en test på om vi kan bygge en verdibasert møteplass med deltakelse fra innovative vekstmiljøer fra hele verden basert her i Norge, sier Bjelland.

Rådgiver i Kina

Vis mer

Bjelland sitter i Advisory Board for det kinesiske Global Energy Interconnection Development(GEIDCO) som jobber med å utvikle et grid for ren strøm mellom Afrika, Asia og Europa. Styrelederen i GEIDCO, Liu Zhenya og en rekke andre toppledere kommer til Oslo for å være med på Exchange-konferansen.

– Verden har kommet til et punkt hvor veksten ikke lenger er bærekraftig. For å redde klimaet trenger vi nye energiløsninger og på verdensbasis er ulikhetene mellom fattig og rik så enorme at folk ikke tåler det lenger. Vi ser usikkerheten rundt oss og tendenser til opprør i flere land, sier Bjelland.

Hele grunnideen til selskapet Xynteo er at toppledere kan gå foran i omstillingen, men da må de også være villige til å endre seg raskt i takt med den teknologiske utviklingen.

Fikk nok av business

Bjelland fikk nok av businesslivet på slutten av 90-tallet. Da hadde han drevet selskapet TPG (The Performance Group) i 13 år. Med siviløkonom-grad fra BI og en mastergrad fra Henley Business School var forretningsideen å utvikle løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser.

Mye av virksomheten foregikk i Sverige. Etter noen år solgte Bjelland selskapet til City Bank Venture Capital.

– Jeg følte meg ferdig med business og hadde lyst til å forske. Slik er det kanskje et paradoks at jeg er tilbake i business nå. Men jeg fikk en mulighet til å ta doktorgraden ved Leeds University, og skrev en avhandling om «The role of leadership in transforming information-intensive technology». Dette var i 2001-2002 da verden sto midt oppe i en enorm dotcom-krise, og jeg arbeidet videre med problematikken ved Stanford University.

Avhandlingen er like relevant i dag. Den handler om hvordan for eksempel banknæringen kan digitaliseres. Bjelland mener ny teknologi vil gi næringslivet nye muligheter for vekst.

Bjelland mener utviklingen i teknologi og endrede konsumentvaner går så raskt at det er en utfordring for næringslivsledere å henge med. Og stanse all vekst er av naturlige grunner ikke interessant for noen, men bedrifter kan samarbeide om nye løsninger og utvikle bærekraftige produkter.

Paul Polman har ledet Unilever i ni år, og har samarbeidet tett med Bjelland. <i>Foto:  Privat/Philip Durrant</i>
Paul Polman har ledet Unilever i ni år, og har samarbeidet tett med Bjelland. Foto:  Privat/Philip Durrant

– Fred Olsen sa en gang til meg: «Hvis du har monopol på hesteskosøm i dag, slik jeg forsto hans mors Mustad-familie hadde hatt, er det ikke mye verdt. Den bølgen er forbi».

Selv fikk han en slags lærepenge da han for mange år siden holdt et foredrag om bærekraft for det store Tata-konsernet i India. Da sa Dr. Jamshed Irani, som var CEO i Tata Steel:

– Osvald, how can you talk so much about this when people don't have milk on the table. This has no relevance for us.

Sveiser bjeller

Det går litt på engelsk og norsk når Bjelland snakker. Han har bodd i New York og London og oppholdt seg mye i India og Kina.

– Jeg begynte med å sveise sauebjeller og er veldig opptatt av at ledere skal tenke praktisk, de må klare å kombinere de store tanker med de små.

Bjelland selv er ganske spontan i sin omstilling. Han forteller en historie om hvordan han for et år siden satt i bilen da han på radioen hørte at det kunne bli forbudt for dieselbiler i Oslo. Bjelland grep mobiltelefonen og bestilte seg en Tesla.

– Da jeg ringte sønnen min som studerer datateknologi i USA for å fortelle dette, stilte han bare spørsmål om jeg i det hele tatt trenger en bil. Det sier litt om ungdommens syn på bil i dag.

Teaterinspirert

Osvald Bjelland har utviklet et nært samarbeid med toppsjefen i Mastercard, indiske Ajay Banga, nlant annet i samband med lederprogrammet The Leadership Vanguard. <i>Foto:  Privat/Philip Durrant</i>
Osvald Bjelland har utviklet et nært samarbeid med toppsjefen i Mastercard, indiske Ajay Banga, nlant annet i samband med lederprogrammet The Leadership Vanguard. Foto:  Privat/Philip Durrant

Et konsept som Bjelland tok med seg fra selskapet TPG inn i Xynteo var The Performance Theatre. En gang i året inviterer han toppledere inn til et 36 timer langt seminar hvor de kan ha med seg ektefellene.

Her deler de erfaringer på en svært uformell måte. Det eneste kravet er at lederne er villige til å dele personlige synspunkter og erfaringer. Og hvert år arrangeres det ulike steder.

– Vi liker å si at seminaret har elementer av teater, selv om vi da er langt unna en vanlig teaterforestilling. Teater er jo noe av det mest fantastiske mennesket har skapt, noe som kan lages i alle samfunn. For oss er det aller viktigste å være en arena for fri debatt mellom ledere med ulik bakgrunn. De tenker som individer når de går inn, men kommer ut med en felles opplevelse. Sist var det regjeringen i Singapore som sto som vertskap. Neste år er det Tyskland og vi har en lang venteliste, sier Bjelland.

Xynteo har også etablert lederprogrammet The Leadership Vanguard hvor en rekke selskaper er representert som sponsorer og deltakere. Blant disse er DNV GL, Shell, Unilever, Mastercard, Energias de Portugal, Tata Consultancy Services og den internasjonale Røde Kors-komiteen.

– Dette programmet går over et år hvor vi møtes fysisk tre ganger. Deltakerne jobber med konkrete prosjekter hvor det handler om å lage partnerskap for å løse systemproblemer. Et prosjekt er plastproblemet i India. Vi har blant annet etablert «The Plastic Makers Hub» hvor vi har klart å utvikle nye produkter av gjenvunnet plast. Jeg tror veldig på at lederskap i essens handler om å koble store ideer til praktiske oppgaver.

Teknologisprang

Her er familine samlet på familigården. Fra venstre: Johannes (23), Osvald, Thorild Widvey og Ole Kristoffer (24). <i>Foto:  Privat</i>
Her er familine samlet på familigården. Fra venstre: Johannes (23), Osvald, Thorild Widvey og Ole Kristoffer (24). Foto:  Privat

Bjelland er født og oppvokst på en gård i Sandeid – ei lita bygd innerst i Ryfylke. Sammen med broren har han et hundretalls sauer.

– Det tok oss over 15 år å vinne gården tilbake fra naturen da vi overtok den fra vår onkel. Alt var gjengrodd, sier han.

Nå har Bjelland restaurert samtlige 11 hus på fjellgården. Den brukes som møtested for gjester og ansatte. Han bruker ofte eksempler fra gårdsdriften når han snakker om delingskultur.

– Å høste og dele, det er slik vi har overlevd i flere hundre år, forstår du.

Og jeg – som er fra Gudbrandsdalen – forstår.

– Husk at Norge var et relativt underutviklet land etter krigen. Men det er noen teknologiske sprang som gjorde livet på gården lettere. Det er nok å nevne elektrisitet som vi fikk i 1959, forbrenningsmotoren og kunstgjødsel. Verdens økonomiske vekst har redusert fattigdommen fra 95 prosent i 1820 til 10 prosent i dag, barnedødeligheten er redusert fra 40 prosent i 1820 til fem prosent i dag. Men det som virkelig endret verden, var utdanning. I 1820 kunne bare hver tiende person over 15 år lese, i dag kan 85 prosent lese og skrive. Den kraftige økonomiske veksten har vært et fantastisk gode, men nå må vi tenke vekst på en annen måte.

Osvalf Bjelland bruker gården som møtested. Her på tur med innovasjonsdirektør i Posten, Hans Petter Daae (fra venstre), oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, direktør ny vekst i Xynteo, Rick Wheatley, direktør i Elektroforeningen, Frank Jægtnes, gründer i Disruptia, Nicolai Roan og strategidirektør i Ruter, Frode Hvattum. <i>Foto:  Privat</i>
Osvalf Bjelland bruker gården som møtested. Her på tur med innovasjonsdirektør i Posten, Hans Petter Daae (fra venstre), oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, direktør ny vekst i Xynteo, Rick Wheatley, direktør i Elektroforeningen, Frank Jægtnes, gründer i Disruptia, Nicolai Roan og strategidirektør i Ruter, Frode Hvattum. Foto:  Privat

Selv studerte han petroleumsrett ved siden av økonomistudiene fordi han hadde tenkt seg inn i oljeindustrien. Nå stiller han spørsmål om hvor lenge denne industrien er relevant.

– I India er 85 prosent av industrien karbondrevet. Og 16 av verdens største tankskip slipper ut mer NOx og andre partikler enn hele verdens bilpark. Veksten har spilt fallitt i den forstand at vi undergraver naturen. Vi ser mange tendenser til at de unge ikke vil finne seg i en slik utvikling. De vil ha en annen livsstil. I tillegg vil veksten i fornybar energi drive fram nye rammebetingelser for olje- og gassindustrien.

Kortsiktigheten

Bjelland vil ha dialog om fremtidens løsninger mellom for eksempel miljøorganisasjonene og toppledere i næringslivet. Derfor spiller Xynteo en aktiv rolle i «Norge 203040» som 20 bedrifter tok initiativ til i 2015.

Sammen skal de finne nye forretningsmuligheter under målsettingen om en utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030. I denne koalisjonen deltar også WWF og Zero.

– Vil ikke enhver toppleder uansett ha sitt fokus mot størst mulig profitt?

– Det er et vedvarende systemproblem at mange selskaper drives på kvartalsbasis for å rapportere resultater, men det er også en toppleders ansvar å forutse fremtidig vekstpotensial. Vi husker hva som skjedde med Nokia og Kodak. Jeg samarbeider mye med multinasjonale selskaper som Tata-gruppen i India og Unilever som har bærekraft som forretningside. Det samme gjelder vårt eget DNV GL.

– Opplever du at mange toppledere ikke er villige til å endre seg?

– Fortune 500 hadde en oversikt som viste at gjennomsnittstida for å være toppleder nå hadde gått ned til 4,6 år. En av grunnene er at det blir stadig mer krevende å henge med. Og noen ganger er det ikke topplederens feil at han eller hun må slutte.

Selvskryt forbudt

­– Du finansierer konferansene gjennom bidrag fra deltakende selskaper. Er det en fare for at det kan oppstå bindinger til disse selskapene slik at de også fritas for kritikk?

– Vi har ingen bindinger og jeg opplever at nesten alle selskapene vi kontakter vil være med på denne arenaen. Ingen får være med for å snakke om sin egen fortreffelighet, men for å peke på hvilke konkrete utfordringer de står overfor og hvilke problemer de ønsker løst. Vi må kunne diskutere fordomsfritt uten å bli moralister eller fatalister.

Konferansen Exchange/Norway er et eksperiment for Bjelland som alltid har arrangert denne i andre land.

En rekke store norske selskaper deltar. Det gjør også NMBU i Ås, Handelshøyskolen BI, samt Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Statkraft skal kjøre et seminar om Norges muligheter som «The green lab» for elektrifisering av transport, grønne datasentre og smarte byer, mens Yara skal ha et tilsvarende om bærekraftig landbruk og ernæring.

Planen er at disse skal munne ut i konkrete prosjekter og forhåpentlig nye produkter. Konferansen er bygget opp som en inkubator for nye teknologiske løsninger og en markedsplass for presentasjon av ca. 60 pågående prosjekter.

– Jeg møtte en gammel venn av meg, Luca Maestri som er CFO i Apple og han sa: «Osvald, det som er spennende i Norden er at dette er det markedet som raskest tar produktene våre i bruk. Dette er vår testarena».

– Det samme sier Elon Musk i Tesla. De nordiske land er blant de 10-15 største økonomiene globalt hvis man sammenlikner BNP. 59 av de 500 største selskapene i Europa er basert her. De er blant de fremste på forskning og kan bli et laboratorium for testing av ny teknologi på flere områder.

Egne forbilder 

Kona Thorild Widvey er like hekta på fjellturer som Bjelland. Her fra Valdresflya.
Kona Thorild Widvey er like hekta på fjellturer som Bjelland. Her fra Valdresflya.

Når Osvald Bjelland skal stresse ned og kose seg, drar han gjerne til fjellgården og sauene sine. Både han og kona er glad i lange fjellturer, gjerne opp til åtte timer. Innsatspremien er god vin og musikk.

– Den store favoritten er Johnny Cash og jeg er glad i jazz, den såkalte New Orleans-tradisjonen, men jeg liker også veldig godt gamle salmer og tysk julemusikk.

– Siden du jobber så mye med toppledere internasjonalt, må jeg nesten spørre hvem som er dine egne forbilder?

Broren Sveinungs sauehund, Juni, på tur med Bjelland i fjellene rundt familiegården. <i>Foto:  Privat</i>
Broren Sveinungs sauehund, Juni, på tur med Bjelland i fjellene rundt familiegården. Foto:  Privat

– Jeg har tre forbilder. Den ene er den svenske ingeniøren Curt Nicolin som ble toppsjef i Asea og SAS og president i den svenske arbeidsgiverforeningen. Han var en god mentor for meg den gangen jeg hadde virksomhet i Sverige. Den andre er Jamshed Irani, som ledet Tata Steel i mange år. Han var veldig analytisk og praktisk i sin måte å lede på.

Den tredje og siste er min avdøde far, Kristoffer Bjelland. Han levde et enkelt liv, men hadde mange interesser og lærte meg gode arbeidsvaner.

– Ikke vær for smart. Det viktigste er å bygge stein på stein, sa han.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.