Bygger om lekter til hydrogendrift

Holland Shipyard skal bygge om lekteren Maas til nullutslipp i løpet av høsten.

Bygger om lekter til hydrogendrift
Lekteren Maas på 110 meter vil få brenselceller, batterier og hydrogentanker installert i containere til erstatning for fossil framdrift i løpet av høsten 2021. Foto: Future Proof Shipping

Lekteren skal i tredje kvartal installere brenselceller, hydrogentank, batterisystem og elektromotorer.