MARITIM

Bygger hydrogenanlegg på base i Florø

Hyfuel planlegger et produksjonsanlegg for hydrogen til maritim næring. Hydrogen lagret i organisk olje (LOHC) er ett av alternativene i tillegg til komprimert.

Her er det markert hvor INC Invest og Sogn og Fjordane Energi gjennom selskapet Hyfuel vil bygge hydrogenoljenlegget (LOHC).
Her er det markert hvor INC Invest og Sogn og Fjordane Energi gjennom selskapet Hyfuel vil bygge hydrogenoljenlegget (LOHC). Foto: Fjrodbase

Selskapet er nå ute og ber om tilbud på teknologi og utstyr samt sikre finansiering. Byggestart kan bli i 2021.