Bygger hydrogenanlegg på base i Florø

Hyfuel planlegger et produksjonsanlegg for hydrogen til maritim næring. Hydrogen lagret i organisk olje (LOHC) er ett av alternativene i tillegg til komprimert.

Bygger hydrogenanlegg på base i Florø
Her er det markert hvor INC Invest og Sogn og Fjordane Energi gjennom selskapet Hyfuel vil bygge hydrogenoljenlegget (LOHC). Foto: Fjrodbase

Selskapet er nå ute og ber om tilbud på teknologi og utstyr samt sikre finansiering. Byggestart kan bli i 2021.