SAMFERDSEL

Byggeplassen var så trang at de ikke fikk gravd ned kablene til veilys –  Fant på helt ny løsning

Sparer både tid og penger på å ikke grave ned rørene.

Siden det rett og slett ikke var mulig å grave ned kablene til veibelysning og skilt måtte Vegvesenet tenke nytt.
Siden det rett og slett ikke var mulig å grave ned kablene til veibelysning og skilt måtte Vegvesenet tenke nytt. Foto: Kjell Wold/ Statens Vegvesen

Det er krevende å bygge vei langs eksisterende, trafikkerte veier. Enda mer krevende er det når du også har annen infrastruktur å ta hensyn til.