Budsjettforliket: Redder mange arbeidsplasser

Maritim næring smiler litt bredere etter budsjettforliket. Påplussinger til enda et forskningsskip og flåtefornyelse kan gi mange arbeidsplasser.

Budsjettforliket: Redder mange arbeidsplasser
LMG Marin i Bergen har designet et mindre forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet. Illustrasjon: LMG Marin

Maritimt Forum sender en ekstra takk til Fremskrittspartiet for at maritim næring kom bedre ut av koronakrisepakke tre og revidert nasjonalbudsjett.