OLJE OG GASS

Borten Moe: Vi vil snu en industriskandale. Det burde bejubles av Oljedirektoratet

- Vi har ikke søkt OD om noe.

Tidligere olje- og energiminister, nå oljegrunder Ola Borten Moe er forundret over Oljedirektoratets uttalelser angående Okea og operatørskap på Yme.
Tidligere olje- og energiminister, nå oljegrunder Ola Borten Moe er forundret over Oljedirektoratets uttalelser angående Okea og operatørskap på Yme. Bilde: Håkon Jacobsen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
20. juni 2016 - 15:56

Oljeselskapet Okea mener at Oljedirektoratet (OD) burde bejuble selskapets arbeid med å få skandalefeltet Yme i produksjon. I stedet sitter gründerne Ola Borten Moe og Erik Haugane forundret igjen.

Årsaken er en søknad som blir omtalt av Oljedirektoratet, men som Okea mener ikke finnes.

Bakgrunnen for saken er at Teknisk Ukeblad før helgen meldte at Okea – med tidligere olje- og energiminister Borten Moe og tidligere Det norske-sjef Haugane i spissen – ikke har blitt godkjent som operatør på norsk sokkel.

Ifølge Oljedirektoratet skal det ha blitt klart i forbindelse med en søknad om å overta nåværende Yme-operatør Repsols 60 prosents andel på skandalefeltet. OD mente at det her lå en implisitt søknad om å bli prekvalifisert som operatør på sokkelen.

Nå slår Borten Moe og Haugane tilbake mot påstandene:

– Vi har ikke søkt OD om noe som helst, uttaler de i en epost til Teknisk Ukeblad og et knippe andre medier.

Vil levere PUD i år

Det var OD som uttalte at søknaden om å overta Repsols andel av Yme ikke ga noe klart svar på hvordan Okea skal lede arbeidet med en nyutbygging av Yme.

– Søknaden gir ikke svar på hvordan Okea sikrer et kompetent og erfarent operatørskap til å lede et arbeid med en nyutbygging av Yme, uttalte pressetalsmann Bjørn Rasen i OD i forrige uke.

– Det gis heller ikke svar på hvordan det legges til rette for at de øvrige rettighetshaverne skal delta aktivt ved å etterse og utfordre operatørens vurderinger slik at de er velfunderte, sa pressetalsmannen.

Okea sier at de er forundret over det som kommer frem i saken.

– Vi er forbauset og spørrende til de kommentarer OD gir til TU om Yme. Vi har ikke søkt OD om noe som helst, og heller ikke levert inn en PUD. Vi har heller ikke søkt om å overta operatørskapet på Yme, uttaler de.

– Det vi derimot har søkt departementet om er å overta Repsols 60 prosents eierandel i Yme, og vi har varslet at vår ambisjon er å levere inn en revidert PUD i løpet av året, heter det videre.

– Burde bli bejublet

Okea mener at Oljedirektoratet ikke burde stille spørsmålstegn ved arbeidet som nå pågår med å bygge ut Yme på nytt.

– Gjennom vårt arbeid med Yme det siste halvåret har vi ikke funnet noe som endrer vår tro på at dette er et godt prosjekt for oss og for samfunnet. Vi ønsker å snu en av Norges største industriskandaler til noe som skaper verdier og arbeidsplasser for det norske samfunnet.

– Slik vi har forstått ODs mandat og oppdrag burde de bejublet et slikt initiativ, ikke stille spørsmålstegn ved det gjennom å svare på spørsmål de ikke har fått, ifølge oljegrunderne.

De peker på at aktørbildet på norsk sokkel «åpenbart er i sterk endring».

– Etter vår oppfatning vil sokkelen også være avhengige av nye aktører som jobber annerledes og ser muligheter der andre ser problemer om samfunnet skal lykkes med å opprettholde aktivitet og verdiskaping. Norsk sokkel vil også være avhengig av nye kilder til kapital og investeringsmidler.

– Det betyr også at nye selskap må få komme til operatørskap. Alt annet vil være verdiødeleggende. Vi har det siste året bygd opp en organisasjon på vel 20 erfarne medarbeidere som tidligere har demonstrert at de leverer svært gode resultater og gode prosjekter i en tid der resten av bransjen bygger ned.

– Har ikke søkt ennå

Borten Moe og Haugane sier at de forventer andre takter fra Oljedirektoratet.

– Vi må kunne forvente at statens underliggende etater profesjonelt støtter opp om nye selskapers helt nødvendige bidrag til høy verdiskaping og god ressursutnytting på norsk sokkel, slik regjering og storting har besluttet.

Selskapet påpeker at dersom de skal overta Repsols andel av Yme må ny operatør være på plass i lisensen. Det behøver ikke være Okea, mener selskapet, selv om de er tydelige på hva ambisjonene deres er.

– Vi har varslet at vår ambisjon er å overta operatørskapet. Det vil vi ikke kunne gjøre før vi er prekvalifisert som operatør og departementet godkjenner en konkret søknad fra lisensen. Vi ble som kjent prekvalifisert som partner i april, og vi er allerede i gang med jobben som må gjøres for å bli kvalifisert som operatør på dette og andre prosjekt, skriver Borten Moe og Haugane.

– Vi har imidlertid ikke søkt om operatørskapet på Yme nå. Repsol er operatør og vil være det inntil en annen operatør departementet godkjenner er på plass. Det er blant annet dette spørsmålet vi nå forsøker å løse sammen med Repsol og som vi vil komme tilbake til når ting er avklart, skriver de videre.

Lagt i bero

Oljedirektoratet har ikke ønsket å kommentere denne saken ytterligere nå, og viser til at det er OED som har lagt søknaden i bero og at det er departementet som dermed bør ta den videre oppfølgingen.

Olje- og energidepartementet bekrefter at de har lagt samtykkesøknaden fra tidligere i år i bero.

I en kommentar til Teknisk Ukeblad sier OED at de er svært positive til Yme-initiativet fra Okea.

– Olje- og energidepartementet er svært positiv til det initiativet Okea har tatt for å få ut verdiene som ligger i Yme. Det vil i så fall være i samsvar med god ressursforvaltning, skriver OED i en uttalelse.

De peker på at myndighetsbehandlingen av overdragelsessaker tilligger departementet.

– Okea og Repsol arbeider med en justert avtale. Departementet har etter ønske fra selskapene stilt samtykkesøknaden som ble sendt inn tidligere i år i bero. Det er ingen dramatikk i dette. Vårt inntrykk er at det arbeides godt i rettighetshavergruppen med å få på plass en lønnsom utbyggingsløsning for Yme slik at den kan beslutte å igangsette prosjektet. Dette skjer samtidig som Okea og Repsol arbeider med en justert avtale, ifølge OED.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.