SAMFERDSEL

Bli med på kjøretur gjennom verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel

Videoen er litt lang – men så er det også en lang tunnel.

Her kan du bli med på kjøretur i den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen. Video: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

26. oktober ble den siste salven i det ene tunnelløpet i Ryfylketunnelen fyrt av, og det ble gjennomslag i den totalt 14,3 kilometer lange tunnelen. 

Nå er steinen ryddet bort, og Statens vegvesen har tatt seg en kjøretur i det som ved åpning blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. 

I videoen øverst kan du bli med på kjøreturen. 

15.000 smell

15.000 salver, fem millioner arbeidstimer og på det meste 900 personer i sving – har sørget for at tunnelene nå har møttes midt under fjorden. 

Prosjektet har stramme tidsfrister, og innredning av tunnelen har derfor pågått for fullt samtidig som den ble drevet fremover. 

I slutten av oktober ble det gjennomslag i Ryfylketunnelen. Dermed er to omkring syv kilometer lange løp forent til ett langt på 14,3 kilometer. Nå er steinen ryddet bort og du kan bli med på kjøretur.
I slutten av oktober ble det gjennomslag i Ryfylketunnelen. Dermed er to omkring syv kilometer lange løp forent til ett langt på 14,3 kilometer. Nå er steinen ryddet bort og du kan bli med på kjøretur. Foto: Ina Steen Andersen

Mye er dermed gjort allerede, for eksempel var det ved gjennomslaget asfaltert hele seks kilometer fra den ene siden. Noen steder er det kun siste finpuss som gjenstår, med de elektriske installasjonene og innredning av de tekniske rommene.

Tunnelen består av to løp, ett for hver kjøreretning, med to felt i hver. Løpene er av sikkerhetsgrunner forbundet med en rekke tverrforbindelser, med maksimalt 250 meter mellom hver, noe man også kan se i videoen. 

53 kilometer med tunnel

Ryfylketunnelen skal stå ferdig i 2019 og skal gi fastlandsforbindelse mellom Strand kommune og resten av Ryfylke og Stavanger-regionen.

Hver dag krysser 3500 personer fjorden som skiller de to regionene ved hjelp av to ferjesamband.

Prosjektet består av i alt tre tunneler og til sammen 53 kilometer med tunnel.