KRAFT

– Biodrivstoff kan øke kreftfaren

Jannicke Nilsen
4. nov. 2010 - 07:23
Vis mer

Det er fra før kjent at biodiesel på tanken genererer høyere NOx-utslipp på norske veier, enn vanlig diesel.

Nye forskningsresultater viser at bruken av biodrivstoff også reiser helsepolitiske spørsmål.

Forskere fra Vestlandsforskning mener nå å ha funnet indikasjoner på at bilfører og omgivelsene også blir utsatt for nye, hittil ukjente giftstoffer, når man kjører med en blanding av fossil diesel og biodiesel på tanken.

Folkehelseinstituttet: Folkehelseinstituttet: – Dette må forskes videre på

Skader arvemateriale

– Vi har funnet at det dannes nye typer, helseskadelige eksosutslipp. Det gir grunn til bekymring. Nå er det nødvendig at helsemyndighetene går inn og undersøker dette nærmere og får bekreftet resultatene med andre typer studier, sier forsker Otto Andersen.

Forsker Otto Andersen, Vestlandsforskning
– Vi har funnet at det dannes nye typer, helseskadelige eksosutslipp. Det gir grunn til bekymring. Nå er det nødvendig at helsemyndighetene går inn og undersøker dette nærmere og får bekreftet resultatene med andre typer studier, sier forsker Otto Andersen. TROJANSK HEST: - Blandingen av biodiesel og vanlig diesel kan føre til at kjente nanopartikler får nye egenskaper, blir til en "trojansk hest" , og lettere kan trenge inn i celler og skade arvematerialet og føre til kreft, sier forsker Otto Andersen. FOTO: Vestlandsforskning Vestlandsforskning

Mengden giftstoffer er større enn om man kun kjører på fossil diesel, mener han.

Det er særlig dannelsen av nanopartikler, som enkelt kan trenge inn i kroppens celler og forårsaker skader på menneskets arvemateriale, som bekymrer Andersen.

Les også:

Norske Skog dropper biodiesel

Filter stopper ikke

Biodiesel genererer betydelig mer av de aller minste svevestøvpartiklene, såkalte nanopartikler, enn vanlig diesel. Mange av disse nanopartiklene er så små at de ikke stoppes av bilens partikkelfiltre.

– Lavinnblandingen av biodiesel i drivstoffet gir økt leveranse av gift til fører. I verste fall kan bruken av biodiesel øke risikoen for kreft, sier Andersen.

Han mener det er gjort alt for lite forskning på bruk av biodrivstoff, til tross for at myndighetene i en årrekke har jobbet for å fase inn biodrivstoff i den norske transportsektoren.

– De aller fleste undersøkelsene av eksosutslipp har foregått hver for seg, og ikke i blanding. Derfor er forbrenningsproduktene fra bioinnblandet biodrivstoff svært lite kjent, sier Andersen.

Les også:

Kan få nytt liv med slakteriavfall

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Uniol kan bli størst i Europa

Første brenselcelle på diesel

Myndighetene ikke føre var

I dag kjører bilparken på om lag tre prosent biodrivstoff, i all hovedsak biodiesel. Når totalomsetningen mest sannsynlig skal øke til fem prosent i mai 2011, betyr det en økning fra rundt 122 millioner liter biodrivstoff til 200 millioner liter, ifølge tall fra Norsk Petroleumsinstitutt.

– Vi mener det er problematisk at det ikke har vært forsket på dette tidligere. Miljømyndighetene legger gjerne føre-var-prinsippet til grunn i miljøsaker. Dette prinsippet har ikke vært brukt her, sier Andersen.

Vanlig fossil diesel slipper ut PAH, også kjent som tjærestoffer, mens biodiesel lages ved kjemisk behandling av vegetabilske eller animalske oljer, og for det meste består av såkalt fettsyremetylestere (FAME).

Dagens dieselbiler forbrenner ikke alt drivstoffet i motoren. Når forbrenningen er ufullstendig, slippes FAME-molekyler ut i lufta, kjøles ned og kondenserer.

– PAH er i seg selv et potensielt kreftframkallende stoff. I blanding med FAME, kan PAH få nye membrangjennomtrengende egenskaper. FAME kan transportere PAH inn i cellene. Den trenger lettere inn i cellene, og gjør skade på DNA, sier Andersen.

De nye egenskapene gjør altså at nanopartiklene lettere trenger inn i kroppens celler og arvematerialet, og skader dette.

Les også:

CO2-vennlige biler blir billigere

Frykter avgift på bioetanol

Kutter biodiesel i kalde strøk

Trenger flere analyser

Men forskeren advarer mot å trekke for bastante konklusjoner på bakgrunn av funnene.

– Vi trenger mye mer forskning på dettte området. Vi har vist, ved hjelp av molekylærdynamiske simuleringer på en supercomputer, at denne effekten er sannsynlig. Funnene må følges opp med andre typer analyser for å kunne bekrefte effekten. Men vi har vist at det er sannsynlig at dette skjer, sier Andersen.

Hvor mange flere kan utvikle kreft med dagens innblandingspolitikk?

– Det er vanskelig å si. Dersom det ikke utvikles bedre renseteknologi, er det stor sannsynlighet for at man vil øke kreftfaren fra eksosutslippene.

Har du forskningsmessig belegg for å konkludere med økt kreftfare?

– PAH er blitt grundig studert, blant annet ved Folkehelseinstituttet. Det er påvist celle-syklus forstyrrende effekter av PAH i fossilt diesel. Økt kreftfare er en naturlig konsekvens av det vi har funnet. Ved å ta i betraktning årsakene til kreft og de mekanismene som er involvert, er det veldig logisk å kunne anta at kreftfaren øker, sier Andresen.

Les også:

Sidestiller biodrivstoff med vindkraft

Gir opp norsk biodiesel

Etterlyser forpliktende biosatsing:<br/> – Vil påvirke hele samfunnet

Vil fjerne avgift på biodrivstoff

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.