MARITIM

Bestiller hydrogenskip før jul

Egil Ulvan Rederi sender nå ut byggeforespørsel på det som blir verdens første hydrogendrevne bulkskip til et utvalg verft. Ingen norske verft er aktuelle. Prosjektet må finne ny hydrogenleverandør.

MS With Orca skal bygges i utlandet, enten Kina, Tyrkia eller Nederland. Ett norsk verft leverte et foreløpig tilbud, men det lå langt over de utenlandske.
MS With Orca skal bygges i utlandet, enten Kina, Tyrkia eller Nederland. Ett norsk verft leverte et foreløpig tilbud, men det lå langt over de utenlandske. Illustrasjon: Norwegian Ship Design TNSDC

Greenbulk-prosjektet der vareeierne Heidelberg Cement og Felleskjøpet skal bruke verdens første nullutslipps bulkskip, følger tidsplanen.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.