Bergen Engines

Bergen Engines på vei mot ammoniakk og hydrogen-framtid

Bergen Engines har produsert gassmotorer siden 1991. Nå forskes det på nye motorer som kan gå på ammoniakk eller blanding av naturgass og hydrogen og i neste omgang hydrogen. Ombygging av eksisterende motorer kan speede opp overgangen til null- og lavutslipp.

Alle nye Bergen Engines-motorer blir prøvekjørt og grundig testet før de forlater fabrikken på Hordvikneset ved Bergen. (Bilde: Tore Stensvold)
Monteringshallen til Bergen Engines. (Foto: Bergen Engines AS)
Motorene til Bergen Engines utvikles for å gå på hydrogen, produsert med fornybar energi. Kraftverk på land utvikles nå Bergen. Deretter kommer skipsmotorversjoner. (Foto: Bergen Engines)
Bergen Engines er plassert på Hordvikneset ved Bergen. Det er 670 ansatte ved anlegget, som også har egne laboratorier og testmotorer det utvikles på. (Foto: Bergen Engines AS)
LNG-motor fra Rolls-Royce-eide Bergen Engines. De gule rørene viser at det er en gassmotor. (Foto: Rolls-Royce Engines)
Seks motorer fra Bergen Engines installeres på Nexans Aurora. Hver motor/generatorsett er på 3600/3450 kW.
Seks motorer fra Bergen Engines installeres på Nexans Aurora. Hver motor/generatorsett er på 3600/3450 kW. (Foto: Ulstein)
Motorer fra Bergen Engines koblet sammen til et 120 MW kraftverk. (Foto: Bergen Engines AS)
Veksthus med to gassmotorer, B35:40V12, fra Bergen Engines. (Foto: Bergen Engines AS)

Bergen Engines har produsert gassmotorer siden 1991. Nå forskes det på nye motorer som kan gå på ammoniakk eller blanding av naturgass og hydrogen og i neste omgang hydrogen. Ombygging av eksisterende motorer kan speede opp overgangen til null- og lavutslipp.

På Hordvikneset utenfor Bergen foregår det forskning og utvikling som kan få stor betydning for framtidas utslippsfrie skipstrafikk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå