Bergen Engines på vei mot ammoniakk og hydrogen-framtid

Bergen Engines har produsert gassmotorer siden 1991. Nå forskes det på nye motorer som kan gå på ammoniakk eller blanding av naturgass og hydrogen og i neste omgang hydrogen. Ombygging av eksisterende motorer kan speede opp overgangen til null- og lavutslipp.

Bergen Engines på vei mot ammoniakk og hydrogen-framtid
Alle nye Bergen Engines-motorer blir prøvekjørt og grundig testet før de forlater fabrikken på Hordvikneset ved Bergen. Bilde: Tore Stensvold

På Hordvikneset utenfor Bergen foregår det forskning og utvikling som kan få stor betydning for framtidas utslippsfrie skipstrafikk.