KRAFT

Bellona vil stoppe vindkraft-klagene

Vil begrense klageadgangen for vindkraftutbygginger, men Naturvernforbundet protesterer.

Bellona vil snevre inn adgangen til å klage på konsesjonsavgjørelser for vindkraft.
Bellona vil snevre inn adgangen til å klage på konsesjonsavgjørelser for vindkraft. Bilde: Herskedal, Kjell

I en rapport om vindkraft som miljøstiftelsen Bellona lanserer på et seminar i Oslo senere i dag, foreslår de å snevre inn adgangen til å klage på konsesjonsavgjørelser.

«Påklaging av konsesjoner utløser automatisk full saksbehandling i OED, noe som fører til dobbel saksbehandling. Dette medfører til unødig lang behandlingstid for vindkraftsaker», heter det i rapporten, som Teknisk Ukeblad har sett.

– Man bør isteden ha en første gjennomgang som er så og solid at det kun er ved eventuelle feil i behandlingen at man kan behandle saken på nytt. Da kan man få ned både ressursbruken og konfliktnivået, sier leder for Bellonas klima og energiarbeid, Janne Stene, til Teknisk Ukeblad.

Les også: Sol og vind dekket halvparten av Tysklands kraftbehov

Klagenemd

For å få ned saksbehandlingstiden og få en mer «ensrettet» behandling av vindkraftsaker vil en opprettelse av en egen klagenemd for vindkraftsaker ifølge Bellona kunne være en løsning.

Det ville fjerne beslutningen fra den direkte politiske styringen fra departementet. Fordelen med det ville ifølge Bellona være at en vil kunne få «en mer profesjonalisert behandling av klagene».

En ulempe vil være at vindkraftsaker tas vekk fra direkte politisk styring og vurdering.

Les også: Skal bygge verdens største batteri

– Øker konfliktnivået

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken advarer mot forslaget.

– En innsnevring av klageadgangen vil kunne øke konfliktene snarere enn å redusere dem, fordi det vil øke folks følelse av å bli overkjørt, sier Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

En mulighet for full gjennomgang også i andre runde kan være veldig viktig, sier Haltbrekken, og viser til behandlingen av søknaden om å bygge vindkraftverk på Sleneset i Lurøy i Nordland.

Der sa Norges vassdrags- og energidirektorat sa nei til prosjektet og la avgjørende vekt samfunnsøkonomiske forhold.

– NVEs vedtak sa imidlertid ingenting om hensynet til den store hubro-kolonien som holder til der, noe som var det viktigste argumentet mot å bygge vindparken. For det var enklere for NVE å avslå med økonomi som begrunnelse. Utbyggeren klaget på vedtaket, og hvis man ikke hadde hatt full gjennomgang av saken, ville man ikke fått fram de tunge innsigelsene fra naturvernmessig hold, sier Haltbrekken.

Les også: Lager strøm av vind uten en eneste bevegelig del

Luke ut prosjekter

I Bellonas rapport foreslås det også å luke ut de dårligste prosjektene i en tidlig fase.

– Det er veldig uheldig å ha de dårligste prosjektene liggende inne i konsesjonssystemet for lenge, sier Stene.

Der er også Naturvernforbundet enig i.

– Langt flere prosjekter bør lukes ut mye tidligere, det tror jeg også vindkraftbransjen selv vil se at de er tjent med, for å få ned konfliktnivået, sier Haltbrekken.

Les også: Tester ut vindkraft på Posthuset

Klarere signaler

I rapporten foreslår Bellona også at de såkalte tematiske konfliktvurderingene endres, slik at Riksantikvarens og Direktoratet for naturforvaltnings vurderinger ikke slås sammen. Da vil man ifølge Bellona i større grad kunne sikre at reelle naturvernhensyn blir belyst og hensyntatt.

Vindkraftutbyggingen bør ifølge Bellona dessuten prioriteres i områder som trenger mer kraft, hvor nettkapasiteten er god og hvor det er mulig å erstatte fossil energi.

I tillegg de politiske signalene om hvilke hensyn NVE skal vektlegge, bli klarere, ifølge miljøstiftelsen.

Les også: Vil produsere hydrogen fra vindkraft

Les mer om: