SAMFERDSEL

– Bedre veier gir ALLTID mer kø

TØI-forsker sier det er naivt å tro at man kan bygge seg ut av køproblematikk.

En utbygging av dagens E18 Vestkorridoren vil ikke løse køproblematikken inn mot Oslo på sikt, ifølge Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.
En utbygging av dagens E18 Vestkorridoren vil ikke løse køproblematikken inn mot Oslo på sikt, ifølge Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt. Bilde: Per-Ivar Nikolaisen
2. juni 2015 - 14:57

E18 «VESTKORRIDOREN»

  • E18 gjennom Vestkorridoren i Bærum og Asker er en av landets høyest trafikkerte europaveier, og er den eneste hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest.
  • E18 og E16 kobles sammen i Sandvika og E18-strekningen er således en hovedåre for både godstrafikk, annen næringstrafikk og persontrafikk fra Sør- og Vest-Norge til og forbi Oslo. Dårlig fremkommelighet på denne åren berører således transport mellom regionale og nasjonale knutepunkter.
  • Statens vegvesen og Bærum kommune ønsker en utbygging av E18 i tunnel under Høvik og tunnel under Sandvika. Utbyggingen anbefales kombinert med en samlevei i dagens E18-trasé, med eget kollektivfelt og en ny ekspressykkelvei.

Mandag gikk Statens Vegvesen ut og varslet om store køer på veiene inn mot Oslo når Smestadtunnelen mandag ettermiddag delvis skulle stenges for trafikk.

Etaten fryktet så mye som fire timer med kø mellom Sinsen og Smestad på Ring 3, og oppfordret bilister til å velge sykkel og kollektivt så langt det lot seg gjøre.

Sjekk din strekning: Slik er mobildekningen om bord på toget

Vil ikke løse problemene

Selv om køfrykten tirsdag viste seg å være overdrevet siden hele 32 prosent av de som pleier å kjøre inn til byen lot bilen stå, er den ikke ubegrunnet. Fra 2013 til 2014 økte nemlig biltrafikken i både Oslo og Akershus.

Det forventes at denne skal fortsette å øke, med en vekst på cirka 1,5 prosent hvert år frem til 2030, viser en utredning av E18 Vestkorridoren gjennomført på oppdrag for Statens Vegvesen.

Stortinget har vedtatt at all vekst i persontrafikken i storbyområdene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Allikevel ønsker flertallet i Stortinget å bedre veikapasiteten inn mot Oslo ved å bygge ut E18 Vestkorridoren.

Men det vil ikke løse køproblemene, ifølge sivilingeniør Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

Les også: Slik får du batteriet i elbilen til å vare

Kortsiktig løsning

E18 gjennom Vestkorridoren i Bærum og Asker er en av landets høyest trafikkerte europaveier, og er den eneste hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest.

Statens vegvesen og Bærum kommune ønsker en utbygging av E18 i tunnel under Høvik og tunnel under Sandvika. Utbyggingen anbefales kombinert med en samlevei i dagens E18-trasé, med eget kollektivfelt og en ny ekspressykkelvei, og er beregnet å koste mellom 31 og 40 milliarder kroner.

Men at denne utbygging vil bedre veikapasiteten er helt feil, ifølge Tennøy.

– På kort sikt vil en utbygging av E18 vestkorridoren kunne gi noe mindre køer, sier hun.

Og legger til at denne effekten alltid er midlertidig.

– Bedre veier får alltid flere til å velge bil fremfor kollektivt. Derfor vil det ikke ta lang tid før køene er like lange, om ikke lenger enn i dag. Bedre veier gir alltid mere kø på sikt, sier hun.

Les også: Disse rørene skal gi syklistene medvind

Naivt å bygge mer vei

Tennøy tok i 2012 doktorgraden sin på hvorfor planleggerne legger planer som øker biltrafikken inn mot byene når det nasjonale målet er det motsatte.

Hun sier det er naivt å tro at det går an å bygge seg ut av køproblematikk.

– Det har aldri fungert tidligere, og kommer ikke til å gjøre det i fremtiden, sier hun.

Under en valgkampduell om samferdsel og miljø, tirsdag morgen, fikk Tennøy tverrpolitisk støtte fra Stian Berger Røsland (H) og Raymond Johansen (Ap).

– Slik utbyggingsplanene foreligger nå synes jeg en E18-utbygging er en svært dårlig løsning, sier Johansen.

Våren har kommet: Våren har kommet: Her er en ni meter høy brøytekant

Statens vegvesen ønsker å utvide E18 Vedtkorridoren og å legge store deler av veien i tunnel under Høvik.
Statens vegvesen ønsker å utvide E18 Vedtkorridoren og å legge store deler av veien i tunnel under Høvik.

Har prøvd det før

Det er en stor interessekonflikt innad i både Høyre og Arbeiderpartiet, når det kommer til utbygging av den omstridte veistrekningen. Mens politikerne i Asker og Bærum ønsker flere felt og argumenterer med at det vil gagne næringslivet i hele landet, ønsker ikke politikerne i Oslo flere biler inn til hovedstaden.

Johansen viser til nedleggelsen av Fornebu, som ble spådd å gi bedre veikapasitet inn mot sentrum, som et godt argument for hvorfor E18 ikke bør bygges ut.

– Det tok ikke mer enn 14 dager før køene var tilbake som før. Flere valgte bil med en gang flyplassen ble lagt ned, og køen var tilbake på null komma niks. Det viser bare at man ikke kan bygge seg ut av kø, sier han.

Berger Røsland førteller at en avstemming i Oslo bystyret ga et enstemmig svar.

– Å legge opp til flere biler inn mot sentrum løser ingenting, sier han.

Rapport: Rapport: Vi bygger veier uten å se på lønnsomhet

Andre løsninger

Tennøy forteller at utvidet veikapasitet inn mot Oslo vil gi redusert transportkapasitet for alle trafikanter, også næringslivet.

– Det finnes mange alternativer for å bedre transportmulighetene inn mot Oslo. Men utbygging av E18 er ikke løsningen, sier hun.

Og viser til rushtidsavgift, sykkelsatsing og færre parkeringsplasser og bedre kollektivløsninger som gode løsninger.

– Den eneste måten å redusere biltrafikk per person er ved å påvirke reiseatferd, sier Tennøy.

Verken Jennie eller Erlend har førerkort:Verken Jennie eller Erlend har førerkort - dette ble løsningen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.