Batteriromsbrann på Brim Explorer: Venter på politirapport

Brannårsaken om bord i turistbåten Brim Explorer i mars er fortsatt ikke kjent. Sjøfartsdirektoratet og Corvus venter på politiets undersøkelser.

Batteriromsbrann på Brim Explorer: Venter på politirapport
Det var lenge frykt for at det var dannet eksplosive gasser etter brannen på Brim Explorer. Mannskap fra Vestfold interkommunale brannvesen måtte pumpe inn nitrogen for å drive ut eventuelle eksplosive gasser før de kunne gå ned i maskinrommet og batterirommet. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.

Statens havarikommisjon (SHK) er i gang med sine undersøkelser uavhengig av politiet og lover en rapport innen ettårsfristen.