MARITIM

Batteriromsbrann på Brim Explorer: Venter på politirapport

Brannårsaken om bord i turistbåten Brim Explorer i mars er fortsatt ikke kjent. Sjøfartsdirektoratet og Corvus venter på politiets undersøkelser.

Det var lenge frykt for at det var dannet eksplosive gasser etter brannen på Brim Explorer. Mannskap fra Vestfold interkommunale brannvesen måtte pumpe inn nitrogen for å drive ut eventuelle eksplosive gasser før de kunne gå ned i maskinrommet og batterirommet.
Det var lenge frykt for at det var dannet eksplosive gasser etter brannen på Brim Explorer. Mannskap fra Vestfold interkommunale brannvesen måtte pumpe inn nitrogen for å drive ut eventuelle eksplosive gasser før de kunne gå ned i maskinrommet og batterirommet. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.

Statens havarikommisjon (SHK) er i gang med sine undersøkelser uavhengig av politiet og lover en rapport innen ettårsfristen.