MF Ytterøyningen

Batteriferger: En sikkerhetsrisiko? Mannskap føler seg ikke kompetente

Mannskap og offiserer på batteriferger og hybride skip savner god opplæring og trening i å håndtere brann og eksplosjonsfare.

Andreas Ingsøy om bord på KV Svalbard der han tjenestegjorde i flere år. Nå har han tatt mastergrad i «Martime Management - Technical Specialization» ved Universitetet i Sørøst. Der påpeker han at mannskap på elektriske og hybride fartøy har for lite kunnskap om det elektriske systemet og håndtering av feil.
Andreas Ingsøy om bord på KV Svalbard der han tjenestegjorde i flere år. Nå har han tatt mastergrad i «Martime Management - Technical Specialization» ved Universitetet i Sørøst. Der påpeker han at mannskap på elektriske og hybride fartøy har for lite kunnskap om det elektriske systemet og håndtering av feil. (Foto: Haakon Kjøllmoen)

Mannskap og offiserer på batteriferger og hybride skip savner god opplæring og trening i å håndtere brann og eksplosjonsfare.

Brannen og eksplosjonen om bord i MF Ytterøyningen i oktober i fjor har vært en sikkerhetsvekker.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå