Batteriferger: En sikkerhetsrisiko? Mannskap føler seg ikke kompetente

Mannskap og offiserer på batteriferger og hybride skip savner god opplæring og trening i å håndtere brann og eksplosjonsfare.

Batteriferger: En sikkerhetsrisiko? Mannskap føler seg ikke kompetente
Andreas Ingsøy om bord på KV Svalbard der han tjenestegjorde i flere år. Nå har han tatt mastergrad i «Martime Management - Technical Specialization» ved Universitetet i Sørøst. Der påpeker han at mannskap på elektriske og hybride fartøy har for lite kunnskap om det elektriske systemet og håndtering av feil. Foto: Haakon Kjøllmoen

Brannen og eksplosjonen om bord i MF Ytterøyningen i oktober i fjor har vært en sikkerhetsvekker.