JERNBANE

Bane Nor dømt på alle punkter etter Filipstad-ulykken – får bot på 10 millioner

Det var manglende sikring i og ved togtunnelen som førte til at en15-åring døde, og to andre ble kritisk skadd, fastslår lagmannsretten etter Filipstad-ulykken. 

Bane Nor er domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden. Havarikommisjonen fant blant annet i sin gransking at gjerdene burde vært høyere.
Bane Nor er domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden. Havarikommisjonen fant blant annet i sin gransking at gjerdene burde vært høyere. Foto: Terje Pedersen, NTB
24. aug. 2021 - 16:50

Bane Nor er domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden. Borgarting lagmannsrett finner ikke grunnlag for å plassere straffansvar hos enkeltpersoner, men Bane Nor dømmes til en foretaksstraff på 10 millioner kroner, ifølge dommen som ble avsagt tirsdag.

Dommerne ramser opp en rekke sikkerhetstiltak som var manglende og for dårlig vedlikeholdt, og fastslår at det var disse unnlatelsene som forårsaket ulykken på Filipstad.

Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.

De to er begge merket for livet av skadene de pådro seg etter å ha tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.

Det ungdommene ikke visste, var at det fortsatt gikk strøm i kontaktledningen inne i Strupen.

Aktor: Godt fornøyd

– At denne ulykken skjedde, kan bare forklares ved Bane Nors unnlatelse av å sørge for tilstrekkelige barrierer, særlig ved å la et tog som det var lett å klatre på, bli stående «forlatt» under spenningssatt kontaktledning i den mørklagte Strupen over lang tid, uten tilsyn eller tilstrekkelig kjøretøy- og områdesikring, skriver lagmannsretten.

Statsadvokat Kristin Røhne har fått medhold i det vesentligste av sine anførsler for retten og sier til NTB at hun er godt fornøyd med at domstolen er enig med henne.

– Jeg mener vi fikk et riktig resultat, i motsetning til hva vi fikk i tingretten, ved at man ikke utelukkende kan styre ansvaret for denne hendelsen over på ungdommene, sier hun.

Bane Nor ble i tingretten dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften, men frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade.

Både påtalemyndigheten og Bane Nor anket til lagmannsretten.

Bane Nor vurderer anke

– Ulykken på Filipstad er dypt tragisk og preger fortsatt Bane Nor, understreker selskapets forsvarer, advokat Per Sigvald Wang, til NTB.

Han sier det har vært viktig å få rettens syn på de prinsipielle spørsmålene rundt Bane Nors ansvar for sikring og «allmennhetens ansvar for å respektere de sikringstiltakene som finnes». Han er overrasket over at domstolen også finner grunn til å domfelle for uaktsomt drap og uaktsom kroppskrenkelse.

– Nå har vi nettopp fått dommen og skal vurdere domstolens premisser grundig. Det er derfor for tidig å svare på hvorvidt noe skal ankes videre til Høyesterett, sier han.

Selv om ulykken skjedde som følge av ungdommenes valg og handlinger, utelukker lagmannsretten at de ville ha klatret opp på taket av toget hvis de hadde forstått at det var strøm i kontaktledningen og risikoen ved dette.

E18 er torsdag ettermiddag stengt i sørgående retning etter kjedekollisjon i Horten. Nødetatene er på stedet. Flere er sendt til sykehus og legevakt.
Les også

12 kjøretøy i kjede­kollisjon på E18 – flere sendt til sykehus

Feiltolket situasjonen

De feiltolket situasjonen på en måte som ikke kan lastes dem, mener retten. Hos Bane Nor var kunnskapsnivået et helt annet, poengterer dommerne.

– Det var godt kjent i Bane Nor at berøring av strømsatte kontaktledninger kunne medføre alvorlige skader og død, og det var påkrevd å etablere effektive barrierer for å redusere risikoen for slike følger. Etter lagmannsrettens syn er det derfor ikke tvilsomt at det var uaktsomt at man ikke regnet med muligheten for at forsømmelsen kunne føre til betydelig skade og død, heter det i dommen.

Boten på 10 millioner kroner er den samme som tingretten kom fram til. I dommen fra lagmannsretten legges det vekt på at «saken gjelder alvorlige forhold, og at boten bør være så høy at den gir en betydelig preventiv effekt».

Aksjonister demonstrerer mot deponi i Førdefjorden
Les også

Naturvernere vil ta gruvedumping til Efta-domstolen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.