PROSJEKTER

Avtaler signert: Nye Veier overtar Ringeriksbanen og ny E16

Selskapet skal nå gå i gang med å lete etter smartere og bedre løsninger.

Adm. dir. Anette Aanesland i Nye Veier, statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide etter signeringen på Sundvolden Hotel 1. juli.
Adm. dir. Anette Aanesland i Nye Veier, statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide etter signeringen på Sundvolden Hotel 1. juli. Foto: Samferdselsdepartementet
1. juli 2021 - 15:14

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Under en markering med statsminister Solberg til stede på Sundvolden Hotel skrev samferdselsminister Knut Arild Hareide og administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier i dag under på både en rammeavtale og planleggingsavtale for fellesprosjektet.

– De to avtalene legger føringene for Nye Veiers videre arbeid med fellesprosjektet. Selskapet skal nå gå i gang med å lete etter smartere og bedre løsninger. Vi skal også se på justeringer i reguleringsplanen og målene for prosjektet. Dette er en spennende dag når vi for første gang i historien ber et veiselskap bygge jernbane, sier samferdselsministeren.

Overføringen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier ble varslet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i år. Gjennom våren har Samferdselsdepartementet og Nye Veier vært i forhandlinger om avtalene, med mål om signering før sommerferien. Berørte ansatte fra Bane NOR og Statens vegvesen overføres nå til Nye Veier, slik at ny prosjektorganisasjon kan være på plass 1. august.

Nye Veier mener fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er klar for bygging.
Les også

Brukte flere milliarder på vei og bane-planlegging. Nå er organisasjonen bak lagt ned

E16 Skaret–Høgkastet blir en del av fellesprosjektet

Regjeringen har også besluttet at veiprosjektet E16 Skaret–Høgkastet skal slås sammen med fellesprosjektet. En samlet utbygging mellom Skaret og Hønefoss sikrer en sammenhengende og rasjonell utbygging. E16 Skaret–Høgkastet ble varslet overført til Nye Veier da regjeringen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 denne våren, men var da forutsatt finansiert og prioritert innenfor selskapets veiportefølje.

Les også

39 norske tunneler er ikke sikre nok for EU – se hvilke det gjelder

Kostnadsreduksjon og høyere samfunnsøkonomisk nytte

Regjeringens mål med å overføre fellesprosjektet til Nye Veier er å oppnå kostnadsreduksjoner og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I Nasjonal transportplan 2022–2033 var fellesprosjektet uten E16 Skaret–Høgkastet anslått å koste 35,6 mrd. kroner fra 2022 av. Ved å overføre prosjektet til Nye Veier forventes det å oppnå kostnadsreduksjoner slik at E16 Skaret–Høgkastet kan finansieres innenfor denne rammen.

Overføringen av fellesprosjektet er et ledd i den pågående innføringen av elementer fra Nye Veier-modellen i jernbanesektoren, og skal kunne bidra til læring på tvers av transportvirksomhetene.

Skjermbilde av illustrasjonsvideo for fellesprosjektet ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
Les også

Sjokktall: Strekning mellom Oslo og Bergen blir 10 milliarder dyrere

Videre framdrift

For å legge til rette for optimaliseringer av kostnader og bedre samfunnsnytte, skal det fremover arbeides videre med fellesprosjektets effektmål og justeringer i vedtatt reguleringsplan. Før utbyggingen kan starte, må Samferdselsdepartementet også inngå en utbyggingsavtale med Nye Veier.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til anleggsstart for fellesprosjektet i første seksårsperiode.

Les også

Cautus Geo skal radarovervåke E16 i Vaksdal

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.