ELBIL

Åpner Tesla offentlige ladestasjoner tredje kvartal neste år?

Tildeling av tilskudd skaper spekulasjoner.

Tesla søker om støtte til etablering av ladestasjoner i Stryn. Bildet viser ladestasjon i Eidfjord.
Tesla søker om støtte til etablering av ladestasjoner i Stryn. Bildet viser ladestasjon i Eidfjord. Foto: Marius Valle
Marius ValleMarius ValleJournalist
25. juni 2021 - 11:44

Våren 2021 utlyste Vestland fylkeskommune tilskuddsmidler til etablering av hurtigladere. Blant søkerne er Tesla.

Det har ført til spekulasjoner om åpning av Teslas Supercharger-nettverk.

Tesla søkte om støtte til fem ladesteder. Hovudutval for næring i fylkeskommunen anbefaler at Teslas søknad om 400.000 kroner til etablering av ladestasjon med fire ladestolper i Stryn innvilges.

Kriteriene for tildeling av midler er at det skal etableres offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur. Teslas ladestasjoner er kun tilgjengelige for Teslas kunder i dag. 

Denne og andre søknader ble behandlet i utvalget 24. juni, og i forslaget til vedtak heter det at Tesla i sin søknad beskriver at de aktuelle ladeplassene vil være tilgjengelige for offentligheten fra tredje kvartal 2022. 

Administrasjonen vurderer derfor at ladeplassene det er søkt støtte til er kvalifisert for ordningen, så lenge støttemidlene først betales ut etter at laderne er gjort tilgjengelige for andre bilmerker, og senest innen utgangen av september 2022. 

I tillegg råder administrasjonen at fylkeskommunen tar forbehold om at støtten kan avkortes dersom vilkårene ikke oppfylles.

Neppe sammenheng med åpning av ladenettverket

Utvalgets uttalelse ble torsdag publisert på Twitter, hvor særlig opplysningene om at ladestasjonene skulle være offentlig tilgjengelige fra tredje kvartal 2022 fikk mye oppmerksomhet.

Bloggen Electrek konkluderte sågar med at Tesla med dette bekreftet at Supercharger-nettverket skal åpnes for andre bilmerker neste år.

Det er riktig nok grunner til å tro at Tesla jobber med å åpne sitt ladetilbud for offentligheten, men de aktuelle søknadene kan neppe knyttes til dette.

Vilkårene fra fylkeskommunen er at de spesifikke ladestolpene det gis støtte til er åpnet for offentligheten før tredje kvartal 2022. 

Tesla kan tenkes å komme rundt dette ved å legge til rette for etablering av ladestolper fra andre aktører på samme sted.

Et annet scenario kan være at Tesla allerede har åpnet sitt ladenettverk for andre bilmerker før dette tidspunktet. At tilskuddet spesifikt gis til fire ladestolper på 250 kilowatt hver, antyder at dette kan være en mulighet.

Tesla vil ikke få utbetalt noen støtte før ladestasjonene er tilgjengelige. Om de ikke har fire offentlig tilgjengelige ladestolper her innen 1. oktober 2022, vil de ikke få utbetalt støtten.

Har samarbeidet om ladestasjoner tidligere

Tesla Supercharger-stasjon på Nebbenes. Bilde: Stein Jarle Olsen

Tesla har ved flere anledninger åpnet ladestasjoner i samarbeid med andre aktører, for å dele på utgiftene til etablering av ladetilbud. Et eksempel er Nebbenes ved Eidsvoll Verk, hvor Tesla i 2016 åpnet 20 ladestasjoner sammen med Fortum, som samme sted etablerte åtte hurtigladere. 

Vi har sett det samme i Sverige, hvor Tesla tidligere søkte om støtte til etablering av stasjoner i Nord-Sverige. Ifølge Elbilen.se har Trafikverket gitt støtte til etablering av seks Tesla-ladestasjoner. En forutsetning for å få støtte er at ladestasjonene er offentlig tilgjengelige.

I en uttalelse til Elbilen.se sa Tesla at de undersøker muligheter for å utvide sitt nettverk, og at dette inkluderer samarbeid der de kombinerer sitt nettverk med offentlige ladere som drives av andre selskaper. 

Tesla kan åpne ladenettverket sitt

Tesla har ikke angitt noen tid for når de planlegger å eventuelt åpne sitt ladenettverk for andre bilmerker. De viser til en Twitter-melding fra Elon Musk i desember, hvor han antyder at det er noe Tesla jobber med.

Informasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, sier til TU at initiativet fra Vestland fylkeskommune oppfordrer til etablering av offentlige hurtigladestasjoner, som gjør det mulig for flere mennesker å reise elektrisk.

– Tesla planlegger å bygge over 30 nye V3 Supercharger-stasjoner i Norge i 2021. Vi utforsker og tester alle mulige tilnærminger for å legge til nye stasjoner i vårt private nettverk. Søknaden til Vestland fylkeskommune er i tråd med denne tilnærmingen. Vi kommenterer ikke vår utvidelsesstrategi og mulige samarbeid med andre aktører, sier han.

3,9 millioner kroner i ladestasjonsstøtte

Hovudutval for næring foreslår for øvrig at Fylkestinget tildeler tilskudd til en rekke andre ladestolper:

Tesla søkte for øvrig også om midler til å etablere ladested på Bryggja i Stad kommune, men utvalget foreslår å tildele støtten til Kople. Utvalget vurderte Koples søknad som best, da den la opp til sambruk mellom bil og båt.

I tillegg har Tesla søkt om støtte til etablering av ladestasjon ved i Bergen sentrum ved Grieghallen, antakeligvis i parkeringshuset under konserthallen. 

Dette blir trolig en del av City Supercharger-tilbudet fra Tesla, med ladestasjoner plassert sentralt i de største byene i landet. Tesla åpnet nylig sin første City Supercharger i Sentrum P-hus ved Oslo S, og det er kjent at Tesla planlegger å åpne slike stasjoner også i Bergen, Trondheim og Stavanger

I Bergen deler fylkeskommunen kun ut støtte til etablering av ladestasjoner hvor de kan brukes av båter i tillegg til biler, eller har nytteverdi for drosjer.

Teslas søknad om etablering ved Grieghallen vurderes av utvalget som gyldig, ettersom det har en nytteverdi for drosjer.

I Bergen har det blitt søkt om støtte fra Vestland fylkeskommune om etablering av fire ladesteder, som utvalget vurderer slik:

Det ble søkt om til sammen 19 millioner kroner i støttemidler, som er over budsjettet. Utvalget bemerker at søknadene jevnt over er gode, og at det er reell konkurranse om midlene. Det anbefales å tildele støtte for totalt 3,9 millioner kroner.

Av de totalt 30 ladestolpene det foreslås å tildeles støtte til er fire 250 kilowatt-stolper fra Tesla, mens 15 er 200 kilowatt-stolper, hvorav 14 er fra BKK.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.