Andre trasévalg, høyere bruer og dypere grøfter - slik vil ekspertene bygge veier som tåler det nye våte klimaet

Andre trasévalg, høyere bruer og dypere grøfter - slik vil ekspertene bygge veier som tåler det nye våte klimaet
Store nedbørsmengder fører stadig oftere til oversvømte bilveier, som her på E39 ved Klandsvatnet i Bergen. Bilde: Hommedal, Marit/ Scanpix

Overfylte kjellere, biler i kø og oversvømte veier blir et stadig vanligere problem utover høsten her i landet.