Ammoniakk løser skipsfartens utslippsproblem

Bare ammoniakk kan erstatte diesel og tungolje for skip som skal seile lange avstander. Norsk teknologi har fått godkjent-stempel.

Ammoniakk løser skipsfartens utslippsproblem
Azane Fuel Solutions har fått Approval in Principle (AIP) fra DNV for sin bunkringslekter på 1.000 kubikkmeter. Yara har bestilt 15 lektere for å bygge ut et nettverk av bunkringsanlegg i Skandinavia og Nord-Europa. Illustrasjon: Azane Fuel Solutions

Det norske joint venture-selskapet Azane Fuel Solutions har fått prinsippgodkjenning (AIP) fra DNV for sine bunkringsterminaler.