OLJE OG GASS

Alvorlige brudd på brannsikkerheten

En rekke sikkerhetskritiske avvik ved Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

RISIKO: Statoil har ikke oppdatert eksplosjonsstudiet siden LNG-anlegget ble designet. FOTO: Øyvind Lie
RISIKO: Statoil har ikke oppdatert eksplosjonsstudiet siden LNG-anlegget ble designet. FOTO: Øyvind Lie Bilde: Øyvind Lie
13. aug. 2012 - 07:23

Petroleumstilsynet har avdekket sikkerhetskritiske avvik ved Statoils LNG-anlegg på Melkøya. Det kommer frem i en revisjonsrapport som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

– Det har blitt gjort flere funn og avvik fra regelverket som omfatter sikkerhetskritisk utstyr og forhold. Vi varsler derfor om pålegg. Inntil forholdene er utbedret skal kompenserende tiltak iverksettes. Statoil må sende oss en oversikt over hvordan det skal gjennomføres, sier Inger Anda, pressetalskvinne i Petroleumstilsynet (Ptil), til Teknisk Ukeblad.

Gammelt eksplosjonsstudie

Petroleumstilsynet gjennomførte et tilsyn på Statoils LNG-anlegg, som åpnet i 2007, tidligere i sommer.

De fant mange alvorlige avvik på anlegget:

Statoil har ikke oppdatert eksplosjonsstudiet siden LNG-anlegget ble designet.

Ptil har heller ikke fått dokumentasjon på at de valgte løsningene kan motstå de brannbelastninger og branntyper som er aktuelle i anlegget.

Det har blitt identifisert at oppheng til fakkelrør ikke har passiv brannbeskyttelse, og Ptil har ikke fått dokumentasjon som viser at fakkelrør og oppheng har evne til å motstå relevante ulykkeslaster.

Les også: Melkøya-utvidelse kan bli utsatt

Ventilproblemer

I revisjonsrapporten kommer det også frem at det har vært problemer med påliteligheten til nedblåsningsventiler, og at enkelte ventiler har problem med å åpne 100 prosent ved trykkforhold og dynamiske belastninger som er relevant i en reell situasjon.  

Alle nødavstengningsventiler blir heller ikke lekkasjetestet, skriver Ptil i rapporten.

Les også: – Snøhvit er verdens beste LNG-fabrikk

Høy intern spredningsrisiko

Ptil har i tilsynet ikke avdekket spesielle aktiviteter eller planer som omhandler reduksjon av spredningsrisiko ved brann i lekteren.

I rapporten skriver Ptil:

«Spesielt i separasjonsområdet vurderes frekvensen for intern spredning å være høy».

Ptil reagerer også på dimensjoneringen mot jet-brann, og etterlyser dokumentasjon på at den valgte passive brannbeskyttelsen kan motstå jet-brann i tilstrekkelig tid.

«Vår vurdering er at jet branner av betydelig størrelse og varighet ikke kan utelukkes.»

Ptil har heller ikke fått dokumentasjon på brannvannsdekning på lavere nivåer i lekteren og reagerer i rapporten på at det ved svikt i overtrykk i substasjon ikke blir gitt alarm i kontrollrom.

Les også:

Statoil vil ikke bruke Melkøya som kraftreserve

Statnett foreslår mer gasskraft i Finnmark  

Mange problemer

LNG-anlegget på Melkøya har ikke gått knirkefritt den siste tiden. Anlegget ble startet opp igjen i månedsskiftet juli/august, etter vanngjennombrudd i naturgasstørkerne og stans i produksjonen den 10. juli.

30. mai oppstod det en brann i en CO2-ventileringspipe og 20. juni ble en løs dobbel «block and bleed»-ventil funnet avbrukket i væskefangerområdet. Ventilen var festet til anlegget med en 1/2 rørforbindelse, og hadde brukket løs på grunn av kraftig vibrasjon.

I følge rapporten var svakheten blitt påpekt tidligere av en uteoperatør uten at noe hadde blitt gjort. Ptil mener at det er mange lærepunkter å hente fra denne hendelsen.

Les også: Melkøya kan elektrifiseres

– Faglige uenigheter

Statoil skal ha et møte med Ptil i dag.

– Statoil har frist 13. august for å komme med kommentarer til fakta i rapporten. Det er noen faglige uenigheter mellom Ptil og Statoil rundt enkelte deler av innholdet i rapporten, både når det gjelder hjemmelsgrunnlag og tekniske forhold, sier mediekontakt i Statoil, Ola Anders Skauby.

Statoil vil ikke kommentere rapporten videre i detalj:

– Men vi vil selvsagt rette oss etter de forbedringspunktene Petroleumstilsynet peker på i sin endelige rapport, sier Skauby.

Inger Anda i Ptil understreker at dette er en ferdig rapport.

– Vi skal ha et møte med Statoil, som kan medføre noen endringer. Det betyr derimot ikke at rapporten er foreløpig.

Les også:

Rådyr norsk gass gir blodrøde tall

Snøhvit-CO2 sprenger reservoaret

3000 kilometer rør er lønnsomt

CO2-renseanlegget kan bli stående uten CO2

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.