68 norske veitunneler oppfyller ikke EUs sikkerhetskrav. Nå ber Esa om fortgang i arbeidet med tunnelene

Dette på tross av at Norge allerede har fått fem års utsettelse for å oppgradere alle norske veitunneler.

68 norske veitunneler oppfyller ikke EUs sikkerhetskrav. Nå ber Esa om fortgang i arbeidet med tunnelene
68 norske tunneler oppfyller i dag ikke kravene i tunnelsikkerhetsdirektivet. Illustrasjonsfoto: Mari Gisvold Garathun

Bedre ventilasjon, brannsikkerhet og belysning er noen av kravene som ble lagt frem da EU presenterte tunnelsikkerhetsdirektivet i 2004.