300 millioner år gamle lavastrømmer skaper utfordringer på nye E16 på Sollihøgda

I perioder har vanninnsig i tunnelen ført til at det ikke har blitt drevet mer enn noen få meter i uken.

300 millioner år gamle lavastrømmer skaper utfordringer på nye E16 på Sollihøgda
Tommie Blomkvist, Ørjan Selnes og Henrik Kvikne er i full gang med injisering før neste sprengning inne i Sollihøgdatunnelen. Her sammen med prosjektleder May Bente Hiim Sindre og byggeleder for tunnel fra Statens Vegvesen, Trond Øygarden. Foto: Mari Gisvold Solberg

Hole, Buskerud: Solen står høyt på himmelen, og veien snirkler seg oppover de bratte bakkene  mot skidestinasjonen Sollihøgda. På begge sider av den travle, til tider sterkt trafikkerte veien, kan man se deler av det som om kort tid vil være en splitter ny E16. Bruer og tunnelåpninger vokser frem i rekordfart, og om alt går etter planen vil den nye veien være åpen og klar til bruk om tre år.