SAMFERDSEL

21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner hos etatens største leverandører

Vegvesenet har ikke oversikt over eierpostene.

Bilde: Colourbox/AF Gruppen/Veidekke/Erlend Tangeraas Lygre
6. nov. 2015 - 10:15

Veidekke-sjef Arne Giske hadde grunn til å smile da han i sommer signerte Norges største veikontrakt. 2,3 milliarder kroner for ny motorvei mot Bergen. Kjøperen Statens vegvesen er entreprenørens største kunde. 14 prosent av inntektene kom derfra i fjor.

Samtidig har en rekke byggeledere og prosjektledere i nettopp Statens vegvesen plassert sparepengene sine i Veidekke.

17 Vegvesen-ansatte eier Veidekke-aksjer verdt til sammen 7,6 millioner kroner. Det viser en gjennomgang av aksjonærregisteret gjort av Teknisk Ukeblad (se faktaboks).

Investeringen kan ha vært lønnsom. Siden i fjor har Veidekke-aksjene økt i verdi med over 50 prosent.

Eier for 15 millioner

Vegvesen-ansatte eier aksjer i Vegdekke, AF Gruppen og Multiconsult for til sammen 15 millioner kroner, viser oversikten vår.

Felles for mange av de ansatte, er at de tidligere har jobbet for disse selskapene. Statens vegvesen er storkunde hos alle selskapene.

Vi har kun sett på aksjeposter verdt mer enn 100.000 kroner, ut fra snittkurs siste måned.

Vis mer

Interessekonflikter

Aksjepostene kan føre til en rekke interessekonflikter, ifølge eksperter på habilitet.

– Her må man være svært nøye med inhabilitetsspørsmålet, skriver jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

– Når det er tale om så store eierinteresser, og kontrakter av betydelig økonomisk verdi, må de personer det gjelder være inhabile og avstå fra enhver medvirkning på alle trinn i saker der det aktuelle firmaet er en mulig kontraktspart, fortsetter han.

Jusprofessor Eivind Smith mener at ansatte i en statlig etat bør være varsomme med å eie aksjer i selskaper der etaten er en sentral kunde.

– Dels for å forebygge at det oppstår inhabilitetssituasjoner og dels av hensyn til tilliten i sin alminnelighet, sier Smith, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Ingeniør eide for 6 millioner

2013 var et gullår for AF Gruppen. Selskapet satte blekket på kontrakter verdt til sammen 2,6 milliarder kroner med Statens vegvesen. Etaten er én av de største kundene hos den fremgangsrike entreprenøren.

Å plassere sparepenger i AF Gruppen, kan ha lønt seg for flere av dem som nå jobber i Statens vegvesen. Børsrakett og børsvinner går igjen i omtalen av selskapet som har mangedoblet markedsverdien de siste årene.

En ingeniør i Vegvesenet hadde ved årsskiftet aksjer i AF Gruppen som i dag ville vært verdt over 6 millioner kroner. Han har solgt seg ned og eier nå aksjer for 3,9 millioner kroner hos entreprenøren.

Ingeniøren er ikke et enkelttilfelle. Seks ansatte i Statens vegvesen eier aksjer i AF Gruppen for til sammen 7,2 millioner kroner.

I tillegg har én Vegvesen-ansatt aksjer for 200.000 i Multiconsult, etter å ha arbeidet der.

Har ikke samlet oversikt

Statens vegvesen har ikke egne regler eller ordninger som omhandler eierskap eller handel med verdipapirer. De bruker lovverket og Statens etiske retningslinjer (se faktaboks).

– Vi er selvfølgelig kjent med at ansatte i Vegvesenet eier aksjer, men vi har ikke noe samlet oversikt eller register over det, sier Vidar Lødrup, direktør for HR og administrasjon i Vegdirektoratet.

Vidar Lødrup er direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet.
Vidar Lødrup er direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet.

Kan dette føre til interessekonflikter?

– For det første har vi ingen grunn til å anta at dette med eierinteresser ikke håndteres på en stødig og korrekt måte. Det er det grunnleggende inntrykket vi har. Så er det også slik at Vegvesenet er en stor aktør, så vi må være ekstra varsomme og utøve betydelig profesjonalitet, både den enkelte ansatte og ledelsen, sier han.

Han legger til at de er opptatt av at Vegvesenets aktivitet skal være i henhold til regelverket.

– Alle aktører skal ha stor tillit til oss, sier Lødrup

Forstår spørsmål

Skjønner du at folk kan reagere på at ansatte eier aksjer i selskaper der Vegvesenet er en viktig kunde?

– Ja, jeg skjønner at det kan stilles spørsmål ved det og så tenker jeg at et slikt spørsmål må ledsages av å se om vi faktisk håndterer praksisen på en forsvarlig måte. Det mener vi at vi gjør, sier Lødrup.

Hvordan kan dere håndtere praksisen på en forsvarlig måte, når dere ikke har en samlet oversikt eller register over ansattes eierposter?

– Forsvarlig håndtering handler ikke kun om registre. Det handler om holdninger og profesjonalitet hos medarbeiderne våre og om de rutinene vi praktiserer for kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene våre, sier han.

Han forteller at dersom en ansatt tar beslutninger i forbindelse med en anskaffelse, vil det ikke være akseptabelt å ha eierinteresser i selskapene som er involvert. På byggherresiden har etaten i flere år hatt opplæring rundt habilitet.

Lødrup har ikke kjennskap til hvorvidt ansatte i Vegvesenet er blitt bedt om å selge aksjer, eller har blitt bedt om å ikke delta i konkrete prosjekter på grunn av eierinteresser i involverte selskaper.

Fellesskapets interesser

De to jusprofessorene Smith og Bernt mener begge at etaten burde få på plass ordninger for å registrere ansattes eierposter i selskaper, for å unngå interessekonflikter.

Jusprofessor Eivind Smith påpeker at Vegvesenet handler for store summer hvert år og at kontraktsforhandlinger om og gjennomføring av innkjøp, vedlikehold med videre erfaringsmessig ligger særlig godt til rette for korrupsjonslignende forhold.

– Jeg hevder ikke med dette at noen driver med sånt i Vegvesenet. Men denne siden av saken forsterker poenget med kravet om at ansatte ikke skal opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres måte å ivareta fellesskapets interesser på, sier han.

Ifølge Smith må særlig personer som selv jobber med kontraktstildelinger, være varsomme. Men han legger til at hensynet til den generelle tilliten taler for at man også ellers i etaten skal være forsiktig med å ha aksjeposter i selskaper Vegvesenet handler med.

– Dette vil heller ikke være noe urimelig krav – det er jo mange andre steder i vårt samfunn som står åpne for private investeringer, sier han.

Vurderer kartlegging

HR-direktøren i Vegvesenet forteller at ansattes eierskap og forebygging av interessekonflikter nylig er diskutert av toppledelsen i Statens vegvesen.

– Jeg har lyst til å gi litt ros til Teknisk Ukeblad som tar opp temaet, for det er veldig viktig. Det er blitt mer vanlig å eie aksjer, og det gjør at vi må ha en styrket oppmerksomhet på området og særlig overfor selskaper som vi har et tett samarbeid med, sier Vidar Lødrup til Teknisk Ukeblad.

Han mener de i dag har et godt grunnlag i Statens etiske retningslinjer og at praksis er forsvarlig dersom disse følges. Samtidig vurderer de å gjøre mer i fremtiden.

– Vi vurderer å etablere en kartlegging av eierinteresser og liknende i virksomheten vår. Vi har ikke gjort den jobben ferdig. Der må vi se på hva vi kan gjøre og hva vi bør gjøre, men vi ser at det kan være behov for å ha en bedre oversikt, sier Lødrup.

Følg med på TU.no for flere artikler om temaet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.