SAMFERDSEL

200 norske veitunneler er fremdeles dekket med svært brannfarlig materiale

PE-skum er svært brannfarlig og kan føre til kraftige tunnelbranner om det oppstår en ulykke, likevel finnes det i både tak og vegger på flere hundre norske tunneler.

PE-skum er svært brannfarlig og kan føre til omfattende skader dersom det oppstår brann i en lastebil i tunnel med udekket PE-skum som vann- og fristsikring.
PE-skum er svært brannfarlig og kan føre til omfattende skader dersom det oppstår brann i en lastebil i tunnel med udekket PE-skum som vann- og fristsikring. Foto: Alf Ove Hansen, NTB

Mer enn 200 tunneler over hele landet er dekket med det brannfarlige vann- og frostsikringsmaterialet polyetylenskum (PE-Skum).