Innovasjon Norge
Om Innovasjon Norge

Vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.
Du finner oss i alle landets fylker, og vi har 28 kontorer internasjonalt. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader.