Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Derfor har norske bedrifter et unikt forsprang i India nå

Bygger bro: Innovasjon Norge veileder norske bedrifter med å etablere seg i India.
Bygger bro: Innovasjon Norge veileder norske bedrifter med å etablere seg i India. Foto: Ivoris
Del
Vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre. Du finner oss i alle landets fylker, og vi har 28 kontorer internasjonalt. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader.

Travle gater og basarer med et eventyrlig virvar av farger, dufter og lyder – det er hva mange forbinder med India. Men verdens største demokrati er også mye mer.

– Vi opplever et veldig trøkk fra norske bedrifter. Det er spennende å være i India nå, fastslår Cristian Valdes Carter, leder av Innovasjon Norges India-kontor.

De hjelper stadig flere norske bedrifter med å lykkes i det folkerike landet. For aldri har mulighetene vært større her: Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker og en kjøpesterk middelklasse, er landets økonomi i sterk vekst. Det samme er Norges handel med India: De siste fem årene har den mer enn doblet seg. I årene som kommer, er veksten forventet å bli formidabel – ikke minst som følge av den nye handelsavtalen mellom EFTA-landene og India.

Gir norske bedrifter et forsprang

TIL STEDE I INDIA: Innovasjon Norges team i New Dehli, her i forbindelse med besøket av daværende næringsminister Jan Christian Vestre. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
TIL STEDE I INDIA: Innovasjon Norges team i New Dehli, her i forbindelse med besøket av daværende næringsminister Jan Christian Vestre. Foto:  Innovasjon Norge

Avtalen som ble signert tidligere i år, innebærer at tollsatsene gradvis vil gå ned til null på nesten all eksport til India fra Norge.

– India har tradisjonelt hatt høye tollsatser, med opptil 40 prosent i noen varegrupper. Denne handelsavtalen gjør at norske selskaper nå får en unik posisjon til å sikre seg et viktig forsprang i det indiske markedet, konstaterer Carter.

For første gang har India også akseptert å innlemme forpliktelser til menneskerettigheter og miljø i en handelsavtale. Det kommer på toppen av en stor, grønn omstilling med en økt innsats på bærekraftsmål.

– Det gir et stort behov for løsninger på områder hvor Norge er langt framme: fornybar energi, havindustrier, helseteknologi og sjømat. Indias behov og ambisjoner er med andre ord en bra match for norske bedrifter, poengterer han.

Carter påpeker at lokal tilstedeværelse er essensielt for å få fotfeste i India. Fra pulserende New Delhi jobber han og kollegene dedikert med å hjelpe norske selskaper å vurdere om forretningen er riktig for det indiske markedet – og å introdusere dem til de riktige kundene, partnerne og beslutningstakerne.

Les også: Slik lykkes bedriften i India

Vis mer

Vil du utforske mulighetene India har å by på? Ta kontakt.

Soleklart valg

Blant de norske selskapene som nyter godt av Indias satsing på fornybar energi, er Ocean Sun. Det Oslo-baserte selskapet har utviklet en teknologi for flytende solenergi, som er inspirert av fiskeoppdrettens merder.

GRØNN SATSING: At India nå satser på fornybar energi, gir store muligheter for Ocean Sun og deres teknologi for flytende solenergi. <i>Foto:  Ocean Sun</i>
GRØNN SATSING: At India nå satser på fornybar energi, gir store muligheter for Ocean Sun og deres teknologi for flytende solenergi. Foto:  Ocean Sun

Enhetene består av ringer med en tynn, men svært solid, membran som solcellepanelene ligger oppå – og som er raske å montere. Løsningen deres gjør det mulig å produsere energi på en kostnadseffektiv måte, og ved å bruke vannareal løses utfordringen med plassmangel.

– India både satser på, og har et stort behov for, fornybar energi – noe som gjør at potensialet er stort her. Derfor ønsker vi å være til stede med vår patenterte flytende solteknologi, og å samarbeide med store indiske aktører for å få et godt fotfeste i markedet, sier Kristian Tørvold, administrerende direktør i Ocean Sun.

Han påpeker at India er et komplisert marked å gå inn i, med mange aktører og et uoversiktlig landskap.

– Samarbeidet med Innovasjon Norge har gitt oss god oversikt over de ulike aktørene, og hvem vi bør satse på i markedet. I tillegg har de et imponerende kontaktnettverk og tilgang på sentrale navn. Det har gitt oss en snarvei til beslutningstakere i enorme bedrifter. 

Store muligheter – og stor konkurranse  

Sammen med Innovasjon Norge har de nå landet flere MOU-er – intensjonsavtaler – med store aktører i markedet. Nå er de i gang med å jobbe fram flere spennende prosjekter, blant annet med NHPC, Indias største vannkraftprodusent.

HÅPER PÅ HOCKEYKØLLEVEKST: Kristian Tørvold i Ocean Sun. <i>Foto:  Ocean Sun</i>
HÅPER PÅ HOCKEYKØLLEVEKST: Kristian Tørvold i Ocean Sun. Foto:  Ocean Sun

Tørvold understreker hvor viktig det er at Innovasjon Norge har eget kontor i India.

– For et lite, norsk teknologiselskap er det ikke naturlig å sette opp kontorer i India. Da er det en veldig god løsning å bruke Innovasjon Norge til å åpne markedet for oss.

Som teknologileverandør har ikke de nye tollsatsene noen direkte effekt – men Tørvold påpeker at den nye handelsavtalen likevel gjør at relasjonen mellom Norge og India får mer oppmerksomhet.

– Det er en interesse fra begge sider for å få til noe – og det er helt klart veldig positivt for oss.

Nå håper Ocean Sun at løsningen deres kan hevde seg i det lokale markedet.

– Mulighetene er store – men konkurransen er samtidig vanvittig stor. Det er høye forventninger og press på pris. Men når du først treffer markedet, er veksten som en hockeykølle. 

Hett marked 

Også Statkraft har satset stort på fornybar energi i det folkerike landet, gjennom store investeringer i både vannkraft, sol og vind.

INVESTERER I INDIA: Her fra Statkrafts solpark Nellai i Tamil Nadu i India. <i>Foto:  Statkraft</i>
INVESTERER I INDIA: Her fra Statkrafts solpark Nellai i Tamil Nadu i India. Foto:  Statkraft

Innovasjon Norge bidrar blant annet til å promotere og posisjonere Statkraft overfor det indiske markedet og indiske myndigheter. Statkraft er også involvert i viktige møter og innspillsrunder, for å fremme forutsigbare rammebetingelser.

– Det er alltid nyttig for oss å kunne trekke på Innovasjon Norges kunnskap og nettverk lokalt. Det gir både innsikt, trygghet og et bredt nettverk av ulike kontakter som vi kan bruke og bygge videre på i vår virksomhet, sier Tima Iyer Utne, Statkrafts Asia-direktør og landsjef for India.

ÅPNER DØRER: Statkraft, Innovasjon Norge og den norske ambassaden i India i møte med indiske myndigheter. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
ÅPNER DØRER: Statkraft, Innovasjon Norge og den norske ambassaden i India i møte med indiske myndigheter. Foto:  Innovasjon Norge

Hun fastslår at den nye handelsavtalen betyr mye for Statkraft, og at et tett og godt samarbeid mellom Norge og India er viktig for at de skal lykkes.

– Samtidig er samarbeidet med India om energiomstilling ikke bare en viktig forretningsmulighet for oss og andre norske virksomheter. Det er også nødvendig for at verden skal nå sine klimamål, konstaterer hun.

Krill skapte krøll

For Aker BioMarine er India allerede blant deres største markeder. De eksporterer fôringredienser av krill til den indiske oppdrettsnæringen – og har hatt en årlig vekst på hele 25 prosent de fem siste årene.

ROSER SAMARBEIDET: Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. <i>Foto:  Aker BioMarine</i>
ROSER SAMARBEIDET: Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. Foto:  Aker BioMarine

– India eksporterer reker til USA og Europa, hvor kundene er opptatt av bærekraft. Våre produkter bidrar til bedre rekehelse, bedre lønnsomhet og bedre bærekraftsprofil. Derfor er indiske kunder villige til å betale for våre premium-råvarer, forteller administrerende direktør Matts Johansen.

Med store volumer å følge opp, har Aker BioMarine et eget apparat i India. Likevel er Innovasjon Norges tilstedeværelse i India uvurderlig for dem. Det merket de særlig da en ny toll på marine produkter brått ble innført, og økte fra 5 til 15 prosent.

– Tollen er ment å beskytte Indias egen industri. India produserer imidlertid ikke krill selv, og er avhengig av denne ingrediensen for å bygge en sterk oppdrettsnæring. Det gjorde at vi hadde gode argumenter – men det er ingen selvfølge at det blir tatt raske beslutninger, påpeker Johansen.

Innovasjon Norge ble satt på saken – og 18 måneder senere var problemet løst, og tollen satt ned igjen. Det var et resultat av dialog og møter med både Fiskeridepartementet og Finansdepartementet i India, hvor også den norske ambassadøren ble involvert.

– Det er imponerende raskt løst i et land som India, og noe vi er enormt takknemlige for. Vi selger alt vi produserer, og blir tollen for høy, blir produktene for dyre eller ulønnsomme. Nå står vi sterkere enn noen gang.

Enklere samarbeid med India

Tidligere i år mottok Aker BioMarine årets Eksportpris, i regi av Eksfin og Innovasjon Norge, for sin eksportsuksess og for sine innovative produkter.

VIKTIG NETTVERK: Den nye handelsavtalen gir flere muligheter for nettverksbygging mellom Norge og India. Her møter Aker BioMarine og Aker Solutions den indiske fiskeriministeren sammen med Innovasjon Norge. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
VIKTIG NETTVERK: Den nye handelsavtalen gir flere muligheter for nettverksbygging mellom Norge og India. Her møter Aker BioMarine og Aker Solutions den indiske fiskeriministeren sammen med Innovasjon Norge. Foto:  Innovasjon Norge

De forventer at veksten vil fortsette videre i India – ikke minst som følge av den nye handelsavtalen som på sikt vil gi produktene deres nulltoll. Selv om den ikke er formelt ratifisert helt ennå, merker de allerede effektene.

– Allerede nå er samarbeidet mellom myndigheter og næringsliv i Norge og India mye tettere, med en rekke nettverksaktiviteter både her og i India. Det gjør at vi kommer mye tydeligere på kartet.

Johansen påpeker at handelsavtalen i tillegg gjør samarbeidet mellom India og Norge langt mer smidig.

– Når vi utvikler produkter som skal godkjennes for eksport og import, har det norske og indiske mattilsynet måttet bli enige om krav og dokumentasjon, noe som er tidkrevende. Med den nye handelsavtalen vil disse prosessene bli enklere.

Vil dere utforske mulighetene deres i India? Ta kontakt med våre rådgivere.

Les flere artikler fra Innovasjon Norge